Gmina Osiek Jasielski

XIII ZLOT SAMOCHODÓW TERENOWYCH 4X4

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego organizuje w dniu 26 lipca 2014 roku na terenie miejscowości Osiek Jasielski i Wola Dębowiecka XIII Zlot Samochodów Terenowych 4x4, będący jednocześnie rangą  Pucharu Podkarpacia OFF Road 2014 - II Runda.

Jednodniowa impreza będzie składała się z 3 prób sportowych w tym 1 próby turystyczno-przeprawowej.

Zlot ubezpieczony  jest w PZU.

Ramowy program imprezy:

8:00 - rozpoczęcie Zlotu - remiza OSP Osiek Jasielski,

8:30 - rozpoczęcie wykonywania BK pojazdów,

9:30 - wyjazd kolumną na obszar wykonywania prób sportowych,

10:00 - odprawa - omówienie poszczególnych prób,

10:30 - start do wykonywania prób,

16:30 -17:30 - zakończenie Zlotu - przedstawianie patronatów, sponsorów, rozdanie pucharów.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim informuje, że w okresie od 1.07.2014 r. do 31.08.2014 r.  Punkt  Konsultacyjny dla osób, rodzin z problemami alkoholowymi oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie będzie czynny w godzinach od 9°° - 11°° w każdy wtorek w budynku Gimnazjum Integracyjnego im. Kazimierza Wielkiego w Osieku Jasielskim : pierwsze piętro pokój nr 110.

Karta Dużej Rodziny

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim informuje ,że weszły w życie przepisy prawne na podstawie których rodziny wielodzietne mogą skorzystać z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych . Rodziny, które mają troje lub więcej dzieci  mogą ubiegać się o Ogólnopolską „Kartę Dużej Rodziny”.

Czytaj więcej: Karta Dużej Rodziny

Ogłoszenie - na organizację stoisk handlowych z wyłączeniem stoisk oferujących napoje alkoholowe o zawartości alkoholu do 3,5% i gastronomię podczas imprezy kulturalno- rozrywkowej Dni Osieka Jasielskiego 2014

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku  Jasielskim  informuje o możliwości składania ofert  na organizację stoisk  handlowych  z wyłączeniem stoisk oferujących  napoje  alkoholowe o zawartości alkoholu do 3,5%  i gastronomię podczas imprezy kulturalno- rozrywkowej „Dni Osieka Jasielskiego 2014”

Czytaj więcej: Ogłoszenie - na organizację stoisk  handlowych  z wyłączeniem stoisk oferujących  napoje...