Gmina Osiek Jasielski

Ćwiczenia OSP w Załężu

W dniu 3 grudnia 2022 roku w miejscowości Załęże na placu byłej wytwórni mas bitumicznych, odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Osiek Jasielski. 

Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych podczas wypadku komunikacyjnego oraz pożaru hali magazynowej. Gaszenie pożaru hali odbyło się metodą dowożenia wody z punktu czerpania, który zlokalizowany był na rzece Wisłoka.

W ćwiczeniu uczestniczyły jednostki:

OSP Czekaj,

OSP Mrukowa,

OSP KSRG Osiek Jasielski,

OSP Pielgrzymka,

OSP Samoklęski,

OSP KSRG Świerchowa,

OSP KSRG Załęże,

OSP Zawadka Osiecka.

Podsumowania ćwiczeń dokonał dowódca JRG KP PSP w Jaśle mł. Bryg. Edward Gronek oraz Wójt Gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski.