Gmina Osiek Jasielski

Quad dla OSP

Gmina Osiek Jasielski zakupiła na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Jasielskim nowy pojazd typu Quad wraz z potrzebnym wyposażeniem, w którego skład wchodzi między innymi:

- przyczepa ratownicza z noszami do transportu osób poszkodowanych,

- przyczepa z plandeką do przewozu quada,

- radiostacja.

 

Zakup Quada wraz z wyposażeniem został zrealizowany ze środków własnych Gminy Osiek Jasielski i wyniósł 129 000,00 zł.