Gmina Osiek Jasielski

Objazdy w związku z remontem drogi

INFORMACJA

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje, iż w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski na długości 6290 m w km 0+000 – 6+290” w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski na długości 6290 m w km 0+000 – 6+290” w chwili obecnej wykonywane są roboty przygotowawcze i roboty ziemne w branży drogowej, roboty w branży teletechnicznej i kanalizacji deszczowej oraz trwają prace rozbiórkowe przy obiektach mostowych. Przepraszamy za utrudnienia w ruchu i prosimy o cierpliwość oraz zachowanie szczególnej ostrożności.


Na czas prowadzonych prac drogowych wprowadzono tymczasowo zmianę organizacji ruchu, która obowiązuje od 1 lipca 2013r. do 30 maja 2014r.
Według zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, na czas budowy proponowane są następujące trasy objazdów:

Objazd do Osieka Jasielskiego z kierunku Jasła i Nowego Żmigrodu
- drogą wojewódzką nr 992 do miejscowości Nowy Żmigród, następnie drogą wojewódzką nr 993 w kierunku Gorlic i kolejno drogą powiatową nr 1893R do miejscowości Osiek Jasielski

Objazd do Samoklęsk z kierunku Jasła i Nowego Żmigrodu
- drogą wojewódzką nr 992 do miejscowości Nowy Żmigród i następnie drogą wojewódzką nr 993 w kierunku Gorlic do miejscowości Samoklęski

Objazd do Osieka Jasielskiego z kierunku Gorlic
- drogą wojewódzką nr 993 do miejscowości Nowy Żmigród i następnie drogą powiatową nr 1893R do miejscowości Osiek Jasielski

Objazd do Świerchowej z kierunku Gorlic
- drogą wojewódzką nr 993 do miejscowości Nowy Żmigród i następnie drogą wojewódzką nr 992 do miejscowości Świerchowa

Ponadto możliwe są następujące trasy objazdów

Objazd do Osieka Jasielskiego z kierunku Dukli
- drogą wojewódzką nr 993 w kierunku Gorlic i kolejno drogą powiatową nr 1893R do miejscowości Osiek Jasielski

Objazd do Osieka Jasielskiego z kierunku Jasła
- drogą powiatową nr 1854R do miejscowości Dębowiec i kolejno drogą powiatową nr 1881R do miejscowości Osiek Jasielski

Objazd do Świerchowej z kierunku Dukli
- drogą wojewódzką nr 993 do miejscowości Nowy Żmigród i kolejno drogą wojewódzką nr 992 do miejscowości Świerchowa