Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie dotyczące usuwania odpadów zawierających azbest

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje, że osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu (eternitu) w 2013 roku, mają możliwośc złożenia wniosku do Urzędu Gminy w terminie do 14.01.2013r.

 

Do wniosku załączonego poniżej należy dołączyć ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz potwierdzenie własności działki z której pochodzą odpady zawierające azbest

 

ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów (Plik PDF)

Wniosek do Wójta Gminy Osiek Jasielski na usunięcie odpadów (Plik DOC)