Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie

    Szkolenie organizowane przez LGD Nowa Galicja z "Rozliczania projektów w ramach osi 4 Leader"

 W dn. 15.10.2012r.w godz. 9.00-14.30 w Sali Bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja organizuje dla swoich beneficjentów- przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, Ochotniczych Straży Pożarnych, Parafii, osób fizycznych, przedsiębiorców oraz rolników,  którzy za pośrednictwem LGD Nowa Galicja złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz z "Małych Projektów"bezpłatne szkolenie warsztatowe z rozliczania projektów w ramach działań osi 4 Leader.


Szkolenie będzie prowadzone przez eksperta a zapisy przyjmowane są do dn.11.10.2012r. pod numerem telefonu 515 205 894.