Gmina Osiek Jasielski

Oferta

    Oferta dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą

    Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą możliwość skorzystania z profesjonalnych usług informacyjno - doradczych świadczonych przez sieć Punktów Konsultacyjnych Krajowego Sytemu Usług województwa podkarpackiego. Usługi świadczone są w ramach projektu pn. ,, Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług”.

     Bezpłatne usługi informacyjne odpowiedzą na pytania:

  • jak, krok po kroku, założyć firmę,

  • co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała,

  • skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa,

  • jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności

    Oferta PK KSU obejmuje bezpłatną usługę opieki nad klientem, w ramach której można uzyskać pomoc w znalezieniu usługodawcy specjalistycznego oraz skorzystać z usługi specjalistycznej ( doradczej, szkoleniowej, finansowej ).

    Punkty Konsultacyjne KSU świadczą również usługi doradcze. Usługi doradcze to asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej.

    Szczegółowe informacje o ofercie dostępne u koordynatora sieci PK KSU województwa podkarpackiego w Regionalnym Punkcie Konsultacyjnym KSU przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod nr telefonu ( 17 ) 86 76 256 oraz na stronie www.podkarpackie.ksu.parp.gov.pl