Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

    Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OSIEK JASIELSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2013 ROK"

 

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Osiek Jasielski.

 

Przedmiot konsultacji:

 

Program współpracy Gminy Osiek Jasielski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

 

Treść projektu programu można pobrać poniżej oraz jest on dostępny bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim

 

Konsultacje trwają od 01 do 14 października 2012 roku.

 

 

Forma konsultacji:

 

Opinie i uwagi należy wnosić pisemnie na ,,Formularzu konsultacji” do pobrania poniżej lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy
w Osieku Jasielskim a następnie składać w Urzędzie Gminy
w Osieku Jasielskim, przesyłać drogą listową na adres: Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski 112 lub przekazać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski

inż. Mariusz Pykosz

Program_2012.pdf (78.00 Kb)

formularz_konsultacji_2012.pdf (26.90 Kb)