Gmina Osiek Jasielski

Karta Dużej Rodziny

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim informuje ,że weszły w życie przepisy prawne na podstawie których rodziny wielodzietne mogą skorzystać z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych . Rodziny, które mają troje lub więcej dzieci  mogą ubiegać się o Ogólnopolską „Kartę Dużej Rodziny”.

     O przyznanie Karty mogą ubiegać się rodziny mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci :

 

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej ,
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności .

 

Aby otrzymać kartę należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej  w Osieku Jasielskim. Wniosek w imieniu rodziny , może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

 

Składając  wniosek o przyznanie Karty należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty , w szczególności :

  • w przypadku rodzica oraz małżonka  rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia  18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość ,
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej   o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym ,albo znacznym stopniu niepełnosprawności  w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności .

 

Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju- do zniżek na wydarzenia kulturalne, wystawy, do muzeów, na przejazdy PKP itp.

 

Nazwy instytucji i firm , które oferują zniżki rodzinom  dostępna jest na stronie  internetowej   www.rodzina.gov.pl

Formularze wniosków o przyznanie karty  są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Osiek Jasielski .

Szczegółowych informacji  na temat Karty można uzyskać pod numerem telefonu 1344200 05 wewn. 31, oraz na stronie internetowej MPIPS-Karta Dużej Rodziny.