Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie - na organizację stoisk handlowych z wyłączeniem stoisk oferujących napoje alkoholowe o zawartości alkoholu do 3,5% i gastronomię podczas imprezy kulturalno- rozrywkowej Dni Osieka Jasielskiego 2014

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku  Jasielskim  informuje o możliwości składania ofert  na organizację stoisk  handlowych  z wyłączeniem stoisk oferujących  napoje  alkoholowe o zawartości alkoholu do 3,5%  i gastronomię podczas imprezy kulturalno- rozrywkowej „Dni Osieka Jasielskiego 2014”

w dniu 10-11 sierpnia  organizowanej   na  terenie  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w Osieku Jasielskim.

Cena za 1m² powierzchni stoiska wynosi 15.00 zł. Słownie: Piętnaście  złotych /netto /

Liczba stoisk jest ograniczona i wynosi : 15 stoisk o powierzchni 5m² i 10 stoisk o powierzchni 10m².

O wyborze decyduje kolejność składania ofert.

 Oferty z  napisem „Oferta  na  najem  stoiska  o  powierzchni 5m² lub  10m²” należy składać  w  siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury  w  Osieku  Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski  w biurze GOK  do dnia 21 lipca 2014r.

O wynikach wyboru ofert zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź pisemnie.

Na wszelkie pytania odpowie Antonii Marchewka - tel. 604 699 700