Gmina Osiek Jasielski

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim informuje, że w okresie od 1.07.2014 r. do 31.08.2014 r.  Punkt  Konsultacyjny dla osób, rodzin z problemami alkoholowymi oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie będzie czynny w godzinach od 9°° - 11°° w każdy wtorek w budynku Gimnazjum Integracyjnego im. Kazimierza Wielkiego w Osieku Jasielskim : pierwsze piętro pokój nr 110.