Gmina Osiek Jasielski

Warto zobaczyć

Zabytki

W Osieku Jasielskim znajduje się stary kościół modrzewiowy, cały kryty gontem, wybudowany w 1419 roku pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, otoczony starymi drzewami. Świątynia uległa przebudowie w 1640 roku. Jest to budowla trzynawowa o konstrukcji zrębowej z wieżą wzniesioną na rzucie kwadratu o pochyłych ścianach, z nadwieszoną izbicą. We wnętrzu zachowała się polichromia z 1840 roku, a także kamienna chrzcielnica z XVI wieku. Warto zobaczyć łaskami słynący obraz Przemienienia Pańskiego, pochodzący z klasztoru oo. Dominikanów ze Żmigrodu oraz olejny tryptyk z 1527r., a na wieży dzwon z 1540 roku. Świątynia stoi wśród starodrzewów na stromej skarpie. W miejscowości zachowało się kilkanaście drewnianych domów, stanowiących pozostałość dawnej zabudowy i kilka ciekawszych murowanych z początku XX wieku. W południowej części miejscowości znajdują się nikłe ślady kazimierzowskiego zamku. Nazwany został "kocim zamkiem", co wskazywałoby, na to, iż ruiny mogły być wykorzystane czasowo na obozowisko przybyłych z południa wychodźców religijnych.

Kolejna, drewniana świątynia parafialna p.w. św. Jana Chrzciciela stoi na wzniesieniu we wsi Załęże. Zbudowana w 1760 r., przekształcona w 1883 r., powiększona w latach 50 - tych i 60 - tych XX w. o wieżę i kaplicę. We wnętrzu warto zwrócić uwagę na krucyfiks późnogotycki (sprzed 1550 r.) umieszczoną w nastawie głównego ołtarza, malowaną Matkę Boską z Dzieciątkiem (ok. 1480 r.) i powstałą w tym samym czasie Matkę Boską Apokaliptyczną, u stóp której klęczy rodzina opisana herbem Radwan. Przed wjazdem do kościoła wznosi się XVIII - wieczny obelisk.

W Pielgrzymce - drewniana cerkiew św. Michała Archanioła, grekokatolicka, obecnie prawosławna. Zbudowana zapewne z końcem XVIII stulecia, gruntownie przebudowana w II pół. XIX w., należy do wariantu budownictwa zachodnio - łemkowskiego. We wnętrzu ikona Matki Boskiej z 1605 r. W pozostałych miejscowościach gminy, poza nielicznymi, starymi chałupami wznoszą się XIX - wieczne, murowane kapliczki przydrożne-świadectwa wiary i pobożności dawnych mieszkańców.

www.cerkiew-pielgrzymka.pl

W rynku stoi kamienna figura św. Floriana, a na obszarze całej miejscowości porozrzucanych jest również kilka murowanych kapliczek z przełomu XIX i XX wieku.

W pozostałych miejscowościach gminy, poza nielicznymi, starymi chałupami wznoszą się XIX - wieczne, murowane kapliczki przydrożne-świadectwa wiary i pobożności dawnych mieszkańców.

Zabytkowy Kościół w Osieku

Koścciół

W Osieku Jasielskim znajduje się stary kościół modrzewiowy, cały kryty gontem, wybudowany w 1419 roku pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, otoczony starymi drzewami. Świątynia uległa przebudowie w 1640 roku. Jest to budowla trzynawowa o konstrukcji zrębowej z wieżą wzniesioną na rzucie kwadratu o pochyłych ścianach, z nadwieszoną izbicą. We wnętrzu zachowała się polichromia z 1840 roku, 
a także kamienna chrzcielnica z XVI wieku. Warto zobaczyć łaskami słynący obraz Przemienienia Pańskiego, pochodzący z klasztoru oo. Dominikanów ze Żmigrodu oraz olejny tryptyk z 1527r., a na wieży dzwon z 1540 roku. Świątynia stoi wśród starodrzewów na stromej skarpie. W miejscowości zachowało się kilkanaście drewnianych domów, stanowiących pozostałość dawnej zabudowy i kilka ciekawszych murowanych z początku XX wieku. W południowej części miejscowości znajdują się nikłe ślady kazimierzowskiego zamku. Nazwany został "kocim zamkiem", co wskazywałoby, na to, iż ruiny mogły być wykorzystane czasowo na obozowisko przybyłych z południa wychodźców religijnych.W rynku stoi kamienna figura św. Floriana, a na obszarze całej miejscowości porozrzucanych jest również kilka murowanych kapliczek z przełomu XIX i XX wieku.

Cerkiew w Pielgrzymce (XVIII w.)

cerkiew

W Pielgrzymce - drewniana cerkiew św. Michała Archanioła, grekokatolicka, obecnie prawosławna. Zbudowana zapewne z końcem XVIII stulecia, gruntownie przebudowana w II pół. XIX w., należy do wariantu budownictwa zachodnio - łemkowskiego. We wnętrzu ikona Matki Boskiej z 1605 r.

 

 

 

 

 

 

Kościół w Załężu (XVIII w.)

 

Kolejna, drewniana świątynia parafialna p.w. św. Jana załężę-kościółChrzciciela stoi na wzniesieniu we wsi Załęże. Zbudowana w 1760 r., przekształcona w 1883 r., powiększona w latach 50 - tych i 60 - tych XX w.
o wieżę i kaplicę. We wnętrzu warto zwrócić uwagę
na krucyfiks późnogotycki (sprzed 1550 r.) umieszczoną w nastawie głównego ołtarza, malowaną Matkę Boską z Dzieciątkiem (ok. 1480 r.) i powstałą
w tym samym czasie Matkę Boską Apokaliptyczną,
u stóp której klęczy rodzina opisana herbem Radwan.

Przed wjazdem do kościoła wznosi się XVIII - wieczny obelisk.

 

Ciekawostka

co odnotował w swojej fraszce „Kowal kradł, stelmach wisi" poeta doby baroku Wacław Potocki:

Jeden kowal w Osieku, dwaj byli stalmaszy

Trafiło się, że kowal ukradł konia z paszy

bliskiemu szlachcicowi i prawo i lice instyguje,

że złodziej winien szubienice.

Długo na to osieckie prawo nie pozwala.

Tu każe sprawiedliwość, tu zaś bez kowala niewygoda.

Na koniec, gdy się długo waha,

obwieszą za kowala drugiego stalmacha."