Gmina Osiek Jasielski

Turystyka

Gmina Osiek Jasielski leży w południowej części województwa podkarpackiego, na terenie powiatu jasielskiego. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Osiek Jasielski.

Teren w części południowej obejmuje Beskid Niski, natomiast północna część położona jest na obszarze Pogórza Środkowo Beskidzkiego w obrębie Pogórza Jasielskiego.

Teren położony w południowej części gminy objęty jest systemem obszarów chronionych i obejmuje:
• Magurski Park Narodowy wraz z otuliną,
• Obszar chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.
Bogata flora i fauna tworzy niepowtarzalny klimat okolic, szczególnie cenne są zachowane kompleksy drzewostanów o charakterze naturalnym, głównie starodrzewy jodłowe i bukowe.
Przez teren gminy przebiegają szlaki komunikacyjne prowadzące do granicy Polski ze Słowacją. Są to droga nr 992 z Jasła przez Świerchową do Krempnej oraz droga nr 993 z Gorlic przez Pielgrzymkę i Samoklęski do Dukli i przejścia granicznego w Barwinku.
Malownicze położenie gminy sprzyja rozwojowi turystyki.

Miejsca chętnie odwiedzane przez turystów to przede wszystkim szlak architektury drewnianej w skład, którego wchodzi:

• Kościół drewniany z XIV wieku w Osieku Jasielskim, ogrodzony starym kamiennym murem. Jest to budowla trzynawowa o konstrukcji zrębowej z wieżą wzniesioną na rzucie kwadratu o pochyłych ścianach z nadwieszaną izbicą. We wnętrzu zachowała się polichromia z 1840 roku, a także kamienna chrzcielnica z XVI wieku. Świątynia stoi wśród starodrzewów na stromej skarpie. Kościół w Osieku Jasielskim należy do ujętej w drewnianej architekturze sakralnej przykładów rozwiązania bazylikowego.
• Kościół drewniany z XVII wieku w Załężu. Na szczególną uwagę w Kościele zasługuje ołtarz główny z obrazem patrona św. Jana Chrzciciela. Kościół usytuowany jest w centrum wsi. Niezwykle cenne elementy wyposażenia to zachowane ze średniowiecznego kościoła: malowany na desce obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, w typie Hodegetrii z ok. 1480 roku. W ołtarzu głównym, obraz na desce Matki Boskiej Apokaliptycznej z ok. 1480 roku oraz drewniany krucyfiks z 1 poł. XVI wieku.
• Cerkiew drewniana prawosławna z XIX wieku w Pielgrzymce. Zbudowana w oryginalnym stylu bizantyjskim. W cerkwi znajduje się zabytkowa chrzcielnica z 1163 roku. Nie jest wykluczone, że była to świątynia obronna, zachowały się ślady stawów, okopów i wałów. www.cerkiew-pielgrzymka.pl

Przez teren Gminy Osiek Jasielski przebiegają dwa szlaki turystyczne, które dostarczą turystom niepowtarzalnych wrażeń:

Szlak pierwszy (żółty) Mrukowa- Kotań- Krempna, czas przejścia 5 godzin. Idąc tym szlakiem w Mrukowej mijamy pięknie położone stacje drogi krzyżowej oraz kaplicę leśną z kamienia ciosowego wybudowaną w 1906 roku. Corocznie leśne stacje drogi krzyżowej i kaplicę odwiedza parę tysięcy pielgrzymów.

Drugi szlak (zielony) zaczyna się w Nowym Żmigrodzie - biegnie do Mrukowej i Folusza. Czas przejścia to 4,5 godziny. Idąc tym szlakiem podziwiamy rozległą panoramę Magury Wątkowskiej i otoczenie doliny Wisłoki.
Przez teren Osieka Jasielskiego przebiega ścieżka rowerowa, która rozpoczyna się w Gminie Krempna we wsi Ożenna i biegnie przez Swiątkowa Wielka – Desznica – Jaworze - Brzezowa - Nowy Żmigród - Mytarz - Osiek Jasielski – Załęże - Wola Dębowiecka – Dębowiec - Jasło.

O wsi Mrukowa krąży legenda, Niegdyś osadą władał król Mruk. Zbudował on zamek na górze gdzie zamieszkał, a u podnóża góry założył wieś Mrukowa. Zamek zapadł się pod ziemię, a że w zamku było dużo złota do dnia dzisiejszego znajdowane są monety z tamtego okresu. Jednym ze znalezisk jest tetradrachma Aleksandra Wielkiego z lat 342-323 p.n.e. Ten fakt potwierdza, że na naszym terenie znajdowały się skupiska ludzi jeszcze przed naszą erą. U podnóża „Góry Zamkowej" na znużonego turystę czeka wygodny nocleg i ekologiczna żywność w gospodarstwie agroturystycznym pani Danuty Bilskiej. Obok gospodarstwa jest duży płac zabaw dla dzieci, wydzielone miejsce na ogniska a także drewniana zadaszona podłoga na imprezy plenerowe.

Korzystając z walorów turystycznych naszej Gminy można skorzystać z noclegów, wyżywienia regionalnego i kuchni domowej.

W Gminie Osiek Jasielski mieści się kilka boisk sportowych we wsiach: Pielgrzymka, boisko sportowe klubu „Zamczysko Mrukowa" w Samoklęskach, boisko sportowe klubu sportowego „Czardasz" w Osieku Jasielskim, a także boiska szkolne w Pielgrzymce, Samoklęskach, Osieku i Mrukowej.

Imprezy kulturalne plenerowe coroczne:

1. Grand-Prix rowerów górskich – lipiec,
2. Niedziela w Osieku - czerwiec,
3. Gminne zawody strażackie - czerwiec-lipiec,
4. Dni Osieka- lipiec,
5. Piknik Rodzinny w Załężu – sierpień,
6. Święto chleba – wrzesień.

Turyści, którzy odwiedzą naszą Gminę i zatrzymają się na dłużej mogą skorzystać z Internetu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku Jasielskim i zasięgnąć bliższych informacji na temat historii i dnia dzisiejszego Gminy Osiek Jasielski. Zapraszamy tel.(013)4421010.