Gmina Osiek Jasielski

Koła Gospodyń Wiejskich

Duży wpływ na rozwój kultury i zmiany zachodzące na wsi wywarły kobiety zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich. W gminie Osiek Jasielski KGW zaczęły powstawać pod koniec lat 50-tych i w pierwszej połowie lat 60-tych ubiegłego wieku. Inicjatorką była pani Genowefa Szeląg. Od początku działalności KGW włączały się w życie społeczno-kulturalne wsi i objęły swym działaniem wszystkie miejscowości gminy. Przy dużej pomocy pań działających w KGW organizowano dożynki, festyny, święta państwowe. KGW współpracowały z GS i kółkami rolniczymi. Gdy w 1974 r. przy GS „Samopomoc Chłopska” powstał „ośrodek nowoczesnej gospodyni”, Koła Gospodyń rozpoczęły z nim ścisłą współpracę. Organizowano kursy prowadzenia gospodarstwa domowego, gotowania, szycia, rękodzieła.

Z czasem KGW zaczęły przyciągać coraz młodsze mieszkanki gminy. Dzisiaj nadal działają, we wszystkich miejscowościach: Czekaju, Mrukowej, Osieku, Pielgrzymce, Samoklęskach, Świerchowej, Załężu, i Zawadce Osieckiej. Skupiają w swoich szeregach 163 panie.

Zajmują się organizacją imprez okolicznościowych, dożynek i festynów, na których przeprowadzana jest degustacja regionalnych potraw i wypieków.
KGW współpracują z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury, biblioteką gminną i szkołami. Kobiety włączają się również w prace związane z rozwojem środowiska lokalnego, organizują kursy haftu, bibułkarstwa, pieczenia ciast i gotowania.

Każde Koło posiada swój zarząd, w skład którego wchodzą:

Czekaj:


Jasionowicz Maria – przewodnicząca
Świątek Zofia – zastępca przewodniczącej

Mrukowa:


Nadymus Celina – przewodnicząca
Przybycień Emilia – zastępca przewodniczącej
Stachurska Władysława – skarbnik
Nadymus Celina – sekretarz

Osiek Jasielski:


Mroczka Monika – przewodnicząca
Górka Jadwiga – zastępca przewodniczącej
Machado Katarzyna – skarbnik
Władyka Agata – sekretarz

Pielgrzymka:


Rak Grażyna – przewodnicząca
Kamińska Janina – zastępca przewodniczącej
Bilska Maria – sekretarz
Alicja Jurkowska – skarbnik


Samoklęski:


Cyran Stefania – przewodnicząca
Kicilińska Bożena – zastępca przewodniczącej
Brączyk Ewa – sekretarz
Żychowska Sabina – skarbnik

Świerchowa:


Zięba Danuta – przewodnicząca
Bara Maria – zastępca przewodniczącej
Leś Anna – skarbnik
Buś Stefania – sekretarz

Załęże:


Łaba Marta – przewodnicząca
Buczyńska Wioletta – zastępca przewodniczącej
Brniak Małgorzata – sekretarz
Czyżowicz Dorota – skarbnik

Zawadka:


Żurkiewicz Anna – przewodnicząca
Opałka Krystyna – zastępca przewodniczącej
Gumienna Grażyna – sekretarz
Poliwka Maria – skarbnik

Nad działalnością KGW w poszczególnych miejscowościach pieczę sprawuje Gminna Rada KGW w składzie:


Mroczka Monika – przewodnicząca
Zięba Danuta – zastępca przewodniczącej
Stachurska Alfreda – sekretarz
Żurkiewicz Anna – skarbnik
Sławniak Danuta – członek
Jasionowicz Maria – członek
Witusik Zofia – członek
Twardzik Stanisława – członek
Romanek Marianna – członek

 KGW Osiek

Koło Gospodyń Wiejskich w Osieku powstało 10 marca 1961 r. Początkowo liczyło 14 członkiń. Z czasem kobiet przybywało. Od początku prężnie działało organizując zabawy, dożynki, odchowanie kurcząt. Gdy przy GS powstał ośrodek nowoczesnej gospodyni kierowany przez późniejszą przewodniczącą KGW, p. Helenę Cygan rozpoczęła się ścisła współpraca. Przy ośrodku oddano do użytku publicznego magiel elektryczny, który obsługiwany był przez pracownice GS-u, członkinie KGW. Panie chętnie włączały się w „czyny społeczne” tak popularne w tamtych czasach. W latach 80-tych działał zespół ludowy „Baby”, założony przez Alfredę Michnal. Reprezentował gminę na przeglądach zespołów folklorystycznych.

W skład zespołu wchodziło siedem członkiń KGW:Helena Bilska,Katarzyna Bialik,Alreda Michnal,Helena Barańska,Janina Bal,Katarzyna Dziadosz, Aleksandra Bobula.Na akordeonie akompaniował Stanisław Musiał.Wczasie działania skład zespołu częściowo ulegał zmianie.

 

Z czasem działalność KGW w Osieku zanikała by w końcu ustać na dobre.Należy wymienić kilka członkiń, które wniosły duży wkład w rozwój naszej miejscowości.Są to:Helena Cygan,Alicja Brocławik,Julia Skibińska,Julia Bors,Janina Popkowska,Zofia Rygiel,Zofia Brydak,Wiktoria Łaba,Alfreda Michnal,Katarzyna Bialik i Helena Bilska.

 

 

 

 

 

2007 rok

 

 

 

 

 

2 lutego odbyło się zebranie mające na celu wznowienie działalności KGW w Osieku.Wybrany został nowy zarząd, w skład którego weszły:

 

Monika Mroczka-przewodnicząca

 

Jadwiga Górka-zastępca przew.

 

Katarzyna Machado-skarbnik

 

Anna Janiszewska-sekretarz.

 

 

 

W dniach 25 marca-1 kwieciń brałyśmy udział w wystawie wielkanocnej zorganizowanej przez Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne "Wrzos".Uznanie zdobyły nasze palmy wielkanocne.

 

 

 

Na 15 sierpnia przygotowalyśmy wieniec dożynkowy, który poxniej reprezentował naszą gminę na dożynkach powiatowych.

 

 

 

W ostatnią niedzielę września w naszej miejscowości odbyło się Święto Chleba.Zaprosiłyśmy KGW ze wszystkich miejscowości naszej gminy.Swoją obecnością zaszczyciły nas władze gminy i powiatu.Uroczystość uświetniła kapela Świerchowianie.Część artystyczną przygotowały dzieci ze SP w Osieku pod kierownictwem pań Moniki Barańskiej i Lucyny Pociask.

 

21 grudnia JDK zorganizował spotkanie "Przy wigilijnym stole".Z koleżankami z pozostałych miejscowości pojechałyśmy do Jasła.Każda gmina miała przygotować jedno danie wigilijne,nam przypadła kapusta z grzybami.Poza nią na naszym stole nie zabrakło wiejskiego chleba,piernika i ciastek.

 

 

 

Rok 2007 był rokiem, w którym obchodziliśmy 140 rocznicę powstania KGW.Nasza organizacja założona została przy Kółkach Rolniczych i współpracuje z nimi do dzisiaj.Z tej okazji spotkałyśmy się w Zawadce Osieckiej.Zasłużone działaczki naszego Koła z rąk wójta Mariusza Pykosza otrzymały upominki.

 

Pod koniec roku w GOK odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Gminnej Rady KGW.Dotychczasowa przewodnicząca pani Marianna Romanek zrzekła się tej funkcji.Obecne na zebraniu przedstawicielki KGW jednogłośnie wybrały na nową przewodniczącą naszą koleżankę Monikę Mroczka.Pozostały skład zarżądu nie uległ zmianie.

 

 

 

Rok 2007 zakończyłyśmy balem sylwestrowym, z którego część dochodu przekazałyśmy SP w Osieku a za pozostałą kwotę dokupiłyśmy naczyń do naszej wypożyczalni.

 

 

 

Na większość organizowanych przez nas uroczystości od wójta gminy pana Mariusza Pykosza i dyrektora GOK otrzymujemy pomoc finansową.

 

 

 

 

 

2008 rok

 

 

 

 

 

Na przełomie 2007 i 2008 roku uczestniczyłyśmy w zajęciach Zimowego Uniwersytetu Ludowego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Subregion Magurski.Odbyły się kursy bibułkarstwa i haftu.

 

 

 

19 stycznia uczestniczyłyśmy w biesiadzie ludowej zorganizowanej przez Subregion Magurski.Impreza odbyła się w domu ludowym w Kątach.Biesiada była okazją do degustacji i prezentacji potraw regionalnych przygotowanych przez KGW.Naszym dziełem był barszcz z krokietami przygotowany dla 300 osób.

 

 

 

26-27 stycznia przedstawicielki naszego koła Elżbieta Brągiel i Jadwiga Górka uzestniczyły w Jarmarku Regionalnym zorganizowanym w hali MOSIR w Jaśle.Gościem honorowym pierwszego dnia jarmarku był Maciej Kuroń.Otrzymałyśmy od niego książkę kucharską.

 

 

 

Na 24 maja przez PR KGW w Jaśle,GR KGW w Nowym Żmigrodzie,Starostą Jasielskiego oraz wójta gminy Nowy Żmigród zostałyśmy zaproszone na uroczste spotkanie z okazji Dnia Matki.Uroczystość odbyła się w domu ludowym w Kątach.

 

 

 

2 lipca w Żarnowcu odbyły się obchody pierwodruku Roty w których uczestniczyły przedstawicielki KGW z całej gminy.

 

 

 

Dożynki powiatowe w tym roku odbyły się w Umieszczu.Przygotowałyśmy leczo.

 

 

 

Dni Osieka.Przygotowałyśmy loterię z której dochód zasilił nasze konto.Dużym zaineresowaniem cieszyła się degustacja potraw regionalnych przygotowana przez nasze Koło.

 

 

 

Święto Chleba dbyło się w Czekaju.Po mszy św przy Kaplicy uczestniczyłyśmy we wspólnej biesiadzie.

 

 

 

Październik upłynął nam na przygotowaniach(wspólnie z UG i GOK ) jubileuszu 50 lecia pożycia małżeńskiego.

 

 

 

Na 21 grudnia zostałyśmy zaproszone do JDK na spotkanie wigilijne.Nasze KGW tradycyjnie przygotowało kapustę z grzybami.Od Starosty jasielskiego otrzymałyśmy podziękowanie ze kultywowanie pięknych,staropolskich tradycji.

 

 

 

Bal sylwestrowy zakończył 2008 rok.

 

 

 

 

 

2009 rok

 

 

 

 

 

Na niedzielę palmową do kościoła przygotowałyśmy palmy.Z bibuły,krepiny,bukszpanu i pióropuszy palm przygotowałyśmy sześć palm o wysokości 1,5 metra i jedną pięciometrową.

 

 

 

W kwietniu i maju uczestniczyłyśmy w kursie szycia zorganizowanym w ramach Programu Integracji Społecznej. Z w/w programu otzymałyśmy 1000 zł na zakup materiałów na stroje.

 

 

 

30 lipca przedstawicielki naszgo koła Jadwiga Górka i Monika Mroczka uczestniczyły w warsztatach "Powiat jasielski mlekiem i miodem płynący.Chlebem pachnący."Warsztaty zostały zorganizowane przez PR KGW.Odbyły się w Świątkowej.Na tę okazję miałyśmy kołacze upieczone na łopacie.

 

 

 

Dni Osieka a tu leje,leje,leje.Tyle przygotowań i wszystko na nic.Ale w południe wreszcie się rozpogodziło i wieczorem na koncercie gwiazd Babylon i Chrząszcze bawiły się prawdziwe tłumy.Oczywiście loteria miała duże wzięcie.

 

 

 

Na ostatnią niedzielę sierpnia zostałyśmy zaproszone na Święto Chleba do Mrukowej.Uroczystość połączona była z poświęceniem samochodu strażackiego.Po mszy św udałyśmy się na dalszą część do domu ludowego.

 

 

 

Tegoroczne dożynki powiatowe odbyły się w Szebniach.Na naszym stole nie zabrakło bigosu,kołaczy, ciast,chleba,wędlin i innych smakołyków.Imprezę uświetnił Stanisław Jaskuła,aktor grający Zenka Walencika w Plebanii.Starosta podziękował rolnikom za ciężką pracę na roli.

 

 

 

Na 26 września zaplanowayśmy naszą piewszą wycieczkę.O 7 rano wyruszyłyśmy w Pieniny.Po przyjeździe na miejsce wyruszyliśmy na Trzy Korony.Było ciężko ale widoki na szczycie wynagrodziły nam cały trud.Jak się jednak okazało najgorsze było jeszcze przed nami.Wejście na szczyt okazało się niczym w porówniniu z zejściem.Jeszcze kilka dni po powrocie do domu wiele z nas bolały mięśnie.Kolejnym punktem wycieczki był spływ przełomem Dunajca.Ukoronowaniem całodniowej wyprawy było ognisko rozpalone w góralskiej chacie.Bardzo zmęczeni przed północą wróciliśmy do domu.

 

 

 

20 grudnia w JDK odbyło się "Spotkanie przy wigilijnym stole".Po wręczeniu nagród dla Mecenasów Kultury,podziękowań dla KGW i występach zespołu "Skalniki" nadszedł czas na przełamanie się opłatkiem i wspólną wigilię.Tym razem przygotowałyśmy zupę grzybową.

 

 

 

Tegorocznego sylwestra przysogowałyśmy dla 60 par.Przy muzyce zespołu z Czudca goście bawili się do białego rana.

 

 

 

 

 

2010 rok

 

 

 

 

 

Na 10 stycznia zaprosiłyśmy seniorów z Osieka na opłatek.Pełne obaw oczekiwałyśmy w niedzielne popołudnie na gości.Zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.Na 80 zaproszonych gości przyszło ich 51.Na wstępie ks. Proboszcz Bogusław Jurczak poświęcił opłatki,którymi następnie wszyscy się przełamali składając sobie życzenia.Wzruszające były łzy w oczach seniorów.Po jasełkach przygotowanych przez dzieci ze SP,obiedzie nadeszła pora na wspólny śpiew kolęd.Seniorzy uszczęśliwieni i docenieni prosili aby nie zapomnieć o nich w przyszłym roku.

 

 

 

"Z kopyta kulig rwie..."Ten kulig planowałyśmy już od jakiegoś czasu.Wreszcie 18-osobową grupą pojechaliśmy do miejscowości Czarnorzeki,do stanicy konnej "Pod prządkami".Czekały tam na nas dwa zaprzęgi i ok. 16 wyruszyliśmy na godznną przejażdżkę z pochodniami.Piękną drogą przez las dojechaliśmy do platformy widokowej skąd rozpościerała się pamorama Krosna.17-stopniowy mróz dawał się wszystkim we znaki ala rozgrzewająca nas od środka gorzka żołądkowa sprawiała,że zimno nie było tak dokuczliwe.Po powrocie do stanicy czekała na nas gorąca herbata i ognisko na którym upiekłyśmy kiełbasę.

 

 

 

Z okazji Dnia Kobiet od wójta Mariusza Pykosza otrzymałyśmy 50 biletów na "Mazowsze".Z Osieka pojechało nas osiem.Wspaniałe widowisko zachwycało bogactwem i różnorodnością strojów.

 

 

 

Na niedzielę palmową tradycyjnie już przygotowałyśmy palmy.

 

 

 

Dzień 10 .04.2010 roku na długo pozostanie w naszej pamięci.W tym dniu pod Smoleńskiem rozbił się samolot prezydencki, wiozący na uroczystości do Katynia najważniejsze osoby w Polsce.Zginęło 6 osób.Prezydent Polski Lech Kaczyński z żoną,wielu dowódców wojsk lądowych,morskich i powietrznych.Ostatni prezydent Polski na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski i wielu,wielu innych.Wśród nich senator ziemi jasielskiej pan Stanisław Zając.Cześć Ich pamięci!

 

 

 

11 czerwca obok szkoły został posadzony Dąb Katyński,upamiętniający mord dokonany na Polskich oficeach przez NKWD w czasie II wojny światowej.Na ten cel przekazałyśmy 100 zł.

 

 

 

No i nadeszły tegoroczne Dni Osieka.Wszystko przygotowane a tu kilka dni wcześniej okazuje się że nie wolno zorganizować loterii fantowej bez zezwolenia wydanega przez Urząd Celny.

 

Wszystkie KGW z gminy przygotowały degustacje,podczas której zbierano datki dla powodzian z powiatu jasielskiego.Kwestę zorganizowało Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Akacja",do którego należą również panie z KGW z Osieka.Wsparłyśmy tę akcję kwotą 600 zł.Przygotowałyśmy również bigos i kiełbasę z grilla.

 

Gwiazdy takie jak Baciary i Boys ściągnęły do Osieka prawdziwe tłumy.

 

 

 

Razem z KGW z całej gminy pojechałyśmy na dwudniową wycieczkę w okolice Przemyśla.W programie miałyśmy spotkanie z Towarzystwem Aktywnych Kobiet w Birczy.Następnym punktem wycieczki była Kalwaria Pacławska i nocleg w domu pielgrzyma.Drug dzień rozpoczęłyśmy od zwiedzania ogrodu botanicznego w Bolestraszycach.Panujący w tym dniu upał tylko najbardziej eytrwałym pozwolił zwiedzić cały ogród.Reszta szukała ochłody w cieniu parasoli.Uwieńczeniem wycieczki był obiad w zamkowej restauracji w Krasiczynie.

 

 

 

21 lipca w Dębowcu odbyła się promocja książki "Kobiety jasielskiej wsi XX wieku".Każda z autorek z rąk powiatowej przewodniczącej otrzymała w prezencie książkę.W naszej miejscowości były to dwie osoby-Maeia Kmieć i Monika Mroczka.

 

 

 

Inspiracją do wykonania tegorocznego wieńca dożynkowego były wydarzenia,które rozegrały się w pierwszej połowie tego roku( katastrofa smoleńska,beatyfikacja ks.Jerzego Popiełuszki,walka o krzyż).Zaskoczyłyśmy wszystkich przyjeżdżając pod kościół wozem zaprzężonym w konie.

 

 

 

Gdy okazało się że nie ma kto jeczać na dożynki powiatowe w Jaśle szybko zebrałyśmy ekipę i 22 sierpnia stawiłyśmy się przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP. Z powodu powodzi cała impreza sprowadzała się do mszy św dziękczynnej.Następnie korowodem udaliśmy się do starostwa powiatowego,gdzie miał miejsce poczęstunek.Otrzymałyśmy pamiątkową deskę a nasz wieniec został na wystawie.

 

 

 

25 sierpnia w Świerchowej miałyśmy spotkanie integracyjne,które przebiegło w miłej atmosferze.

 

 

 

28 sierpnia odbył się Konkurs Potraw Regionalnych "Powróćmy do tradycji', zoranizowany przez "Akację".Huczna impreza rozpoczęła się o 13.30 prezentacją przygotowanych potraw.Nasza kapusta z czerwoną fasolą zdobyła wyróżnienie,za które otrzymałyśmy książkę kucharską Ewy Wachowicz.

 

 

 

Już następnego dnia pojechałyśmy do Boguchwały na XVII Ogólnopolski Dzień Ziemniaka.Gościem specjalnym był sam Robert Makłowicz.

 

Przy stoisku pani Lidki Kwiatkowskiej zobaczyłyśmy jakie cuda można wyczarować z warzyw i owoców przy pomocy zwykłego nożyka.

 

 

 

12 września w Samoklęskach odbyło się Święto Chleba połączone z promocją książki "Kobiety jasielskiej wsi XX wieku".Msza o godz 14 rozpoczęła uroczystość której dalsza część odbyła się w domu ludowym.Wójt Mariusz Pykosz podziękował nam za cztery lata udanej współpracy i obdarował każde koło upominkami.

 

 

 

Już 19 września w sali GOK odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.20 par jubilatów i zaproszeni goście bawili się przy muzyce kapeli "Pogórzanie".Przygotowałyśmy tą imprezę przy współpracy z UG i GOK.

 

 

 

22-23 brałyśmy udział w kursie gotowania prowadzonym przez panią Małgorzatę Osika.Krokiety z pieczarkami i żółtym serem są godne polecenia.

 

 

 

25 września odbył się pogrzeb Heleny Cygan,wieloletniej przewodniczącej KGW w Osieku.

 

 

 

26 wrzesień.Na ten dzień zaplanowałyśmy Dzień Seniora.Uroczystość rozpoczęła msza św.Zaproszeni goście dopisali prawie w 100 procentach.Po powitaniu gości,występie dzieci,obiedzie i toaście, rozpoczęła się wspólna zabawa.Przy dźwiękach muzyki zespołu Sukces goście bawili się prawie do północy.

 

 

 

2 października pojechaliśmy na wysieczkę do Krynicy.Pierwszym przystankiem była Kamianna i muzeum pszczelarstwa.Zaopatrzeni w miody ( w tym w pitne )wyruszyliśmy dalej.Po zwiedzeniu Krynicy kolejką gondolową wyjechaliśmy na Jaworzynę.Stamtąd dwugodzinnym marszem przeszliśmy do schroniska na Wierchomlę.Po zejściu na dół czekał nas już tylko powrót do domu.

 

 

 

9 października w Woli Cieklińkiej odbył się powiatowy konkurs Tradycja w żywieniu i kulturze.Naszą gminę reprezentowałoKGW ze Świerchowej oraz zespół śpiewaczy z Samoklęsk.Gościem specjalnym był Grzegorz Komendarek, aktor grający kucharza Grzesia w serialu Złotopolscy.

 

 

 

24 października KGW z Zarzecza obchodziło 85-lecie swojego istnienia.Otrzymałyśmy zaproszenie z którego oczywiście skorzystałyśmy.

 

 

 

W ramach rewanżu 11 listopada zaprosiłyśmy koleżanki ze Świerchowej do nas.Poczęśtunek dla 35 osób odbył się na sali w Osieku.

 

 

 

13 listopada świętowała nasza osiecka straż.Strażacy otrzymali nowy samochód-Nissan Navara.Prezes oraz naczelnik straży zwrócili się do nas z prośbą o pomoc w zzorganizowaniu imprezy.

 

 

 

W niedzielę 5 grudnia zorganizowałyśmy kiermasz bożonarodzeniowy.Cieszył się średnim zinteresowaniem. Mogło być lepiej ale nie jest źle.

 

 

 

Sylwester w tym roku wypadał w piątek.Sala co prawda nie pękała w szwach ale nie było na co narzekać.Tradycyjnie część dochodu otrzymała SP. Zespół Krater z Tomaszowa Lubelskiego grał do tańca do białego rana.Niedobitki wracili do domu o 7 rano.

2011 rok

 

29 stycznia w piękne,sobotnie popołudnie pojechaliśmy do Czarnorzek,na kulig.Było cieplej niż w ubiegłym roku ale na platformie wiało tak samo.W stanicy "Pod prządkami" czekała na nas herbatka i ognisko.

 

 

 

5 marca 2011 roku obchodziłyśmy jubileusz 50-lecia KGW w Osieku.Przygotowania rozpoczęłyśmy wcześniej.Udało namówić się panie, które śpiewały kiedyś w zespole "Baby" aby zaśpiewały kilka swoich piosenek. Przychodziły więc na próby.Próby przed swoim występem miały też panie które aktualnie działają w kole.

 

I tak 5 marca o godz.15 na sali GOK w Osieku zjawiło się ok 120 zaproszonych gości.Po oficjalnym powitaniu gości przez przewodniczącą Monikę Mroczkę i obiedzie nadszedł czas na przedstawienie przygotowane przez dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum po kierownictwem pań Moniki Barańskiej i Lucyny Pociask.Całość utrzymana była w lekkim,śmiesznym tonie.Tematem były oczywiście kobiety.Za trud włożony w przygotowanie tego super przedstawienia zarówno paniom jak i dzieciom należą się serdeczne podziękowania.

 

Część, która nastąpiła później była dla nas bardzo miła.Podziękowania i życzenia dalszej owocnej pracy otrzymałyśmy od:

 

Wójta gminy pana MariuszaPykosza

 

Koleżanek z KGW z Zawadki,Czekaja,Świerchowej,Załęża,Mrukowej,Pielgrzymki i Samoklęsk

 

Prezesa Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych pana Romana Piłata

 

Dyrektora gimnazjum pana Zygmunta Pelczara

 

Pań zPODR

 

Powiatowej Rady KGW

 

Otrzymałyśmy również życzenia od nieobecnych-wojewody podkarpakiego pani Małgorzaty Chomycz,starosty jasielskiego pana Adama Kmiecika oraz wójta gminy Dębowiec pana Zbigniewa Staniszewskiego.

 

My ze swojej strony podziękowałyśmy wszystkim byłym przewodniczącym KGW w Osieku.

 

Goście ch etnie wpisywali się do kroniki i oglądali wystawę dokumentującą 50 lat naszej działalności.Przy suto zastawionych stołach goście bawili się do północy.

 

Wielką nieobecną była pani Genowefa Szerląg,inicjatorka powstania KGW na naszych terenach.

 

Zorganizowanie jubileuszu nie byłoby możliwe bez:

 

Moniki Mroczki

 

Jadwigi Górki

 

Elżbiety Brągiel

 

Magdaleny Pepery

 

Agaty Władyki

 

Marty Źrebiec

 

Zdzisławy Hanas

 

Barbary Michty

 

Elżbiety Musiał

 

Anny Janiszewskiej

 

Ewy Nowak

 

Katarzyny Machado

 

Magdaleny Kmiecik.

 

Jak zwykle mogłyśmy liczyć na pomoc UG i GOK.Dziękujemy.

 

 

 

25 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.Wybrany został nowy-stary zarząd.

 

 

 

Przy palmach w tym roku nie miałyśmy dużo pracy, bo wykorzystałyśmy kwiaty pozastałe z ubiegłego roku.Efekt można było podziwiać przez 11 dni w kościele.

 

 

 

2 lipca do Jasła zawitało "Lato z radiem".Naszą gminę promowało Stowarzyszenie "Akacja".Z UG każde koło otrzymało 100 zł na przygotowanie degustacji.Stoisko dzieliłyśmy z LGD Nowa Galicja.Przygotowane przez nas potrawy znikały w błyskawicznym tempie.Spróbowałyśmy potraw przygotowanych przez Roberta Sowę,kucharza gotującego Dzień Dobry TVN.Trochę nie dopisała pogoda-deszczowa.

 

 

 

Narzekałyśmy na pogodę w sobotę ale to co działo się w niedzielę przechodziło wszelkie pojęcie.Od rana lało jak z cebra.I na taki właśnie dzień LGD Nowa Galicja zaplanowała piknik w Tarnowcu "Liderzy są wśród nas".Nasze koło pojechało z chlebem, smalcem i ogórkami.Wkrótce po ogłoszeniu wyników zwinęłyśmy stoisko i wróciłyśmy do domu.

 

 

 

17 lipiec- Dni Osieka.Przygotowałyśmy bigos,grochówkę i kiełbasę z grilla.Wszystko rozeszło się bardzo szybko.Dochód przeznaczyłyśmy a wycieczkę.

 

 

 

Wpiątek 29 lipca pojechałyśmy na dwudniową wycieczkę do Warszawy, zorganizowana przez PR KGW w Jaśle.Z naszej gminy pojechało nas osiem z czego siedem z Osieka.O pierwszej w nocy wyruszyłyśmy z Jasła aby o ósmej rano być w stolicy.Zwiedzanie rozpoczęłyśmy od półtoragodzinnego oczekiwania na wejście do Muzeum Powstania Warszawskiego.Następnym punktem było Centrum Nauki Kopernik.Świetna zabawa ale dla dzieci.Nocleg w domu pielgrzyma w Markach odbiegał i to bardzo od standartów europejskich.Drugi dzień wypełniny był po brzegi. Zwiedzanie Sejmu,Łazienek Królewskich i Zamku Królewskiego wszystkim przypadły do gustu.

 

Sejm jako że była to sobota świecił pustkami.Miałyśmy możliwość obejrzenia starego domu poselskiego,sali gdzie obradowały komisje śledcze,sali posiedzeń Sejmu,siedziby Senatu.Wchodziłyśmy po najbardziej znanych schodach w Polsce.

 

W Łazienkach Królewskich zachwycający jest Pałac na wodzie.Natomiast Zamek Królewski zrobił na nas ogromne wrażenie przestronnością wnętrz.

 

Stolica żegnała nas deszczem gdy o godz 16 wyruszałyśmy do domu.

 

 

 

Tradycyjnie jak co roku przygotowałyśmy wieniec dożynkowy na święto Wniebowzięcia NMP.Po długim namyśle postanowiłyśmy zrobić studnię.Przygotowaną przez naszych niezawodnych mężów,skomplikowaną konstrukcję okleiłyśmy tekturą a następnie zbożem,słomkami i grochem.15 sierpnia o godz.9.45 spod sali korowód wyruszył do kościoła.Starostowie jechali bryczką a pozostali wraz z plonem jechali wozem.Cały orszak prowadził osiecki ułan-Marek Dziadosz.Po uroczystej mszy św. odbyła się procesja a następnie parada dookoła rynku.Nawet ks proboszcz dał się namówić na przejażdżkę.

 

 

 

3 września o godz 6 rano wyruszyliśmy na wycieczkę do Kazimierza Dolnego.Po drodze zatrzymaliśmy się w Sandomierzu.Nspotkaliśmy co prawda Ojca Mateusza ale miasteczko zauroczyło nas swoim zabytkowym rynkiem.Po godzinnym zwiedzaniu wyuszyliśmy w dalszą drogę, aby o 11 dotrzeć do celu.Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wdrapania się na Górę Trzech Krzyży skąd rozpościerała się panorama miasta.Po zejściu wycieczka podzieliła się.Część wybrała rejs statkiem po Wiśle, pozostali zwiedzali Korzeniowy Dół uważany za najpiękniejszy z kazimierskich wąwozów.Jego niezwykłe ściany "ubrane" w korzenie i pnie drzew przybierją niezwykłe formy.Z kolei atrakcją rejsu po Wiśle jest plaża dla nudystów,których można oglądać przez lornetkę.W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Nałęczowa. W domu zdrojowym można było napić się wody miłości, z czego chętnie skorzystałyśmy.Ok 18 wyruszyliśmy w długą drogę powrotną.

 

 

 

Na 18 września otrzymałyśmy zaproszenie na Święto Chleba do Pielgrzymki.Uroczystość rozpoczęła się mszą św.Następnie było poświęcenie nowowyremontowanego domu ludowego.Dalsza część odbyła się w sali.Po powitaniu gości,obiedzie,występie dzieci,nadeszła pora na właściwą część artystyczną.Kapela wraz z wodzirejami bawiła gości do północy.

 

 

 

Tegoroczny Dzień Seniora zaplanowałyśmy na 23 października.Chętni seniorzy zapisywali się wpłacając 10 zł.Z zaproszonymi gośćmi i nami nazbierało się 120 osób.Po mszy św goście przeszli na salę na dalszą część uroczystości.Po powitaniu i obiedzie wystąpiły dzieci ze SP i gimnazjum.Następnie były życzenia dla seniorów od wójta pana Mariusza Pykosza, Dyrektora SP pana Jana Ciureja.Atrakcją wieczoru był występ kabaretu "Bez przypadek".Skecz autorstwa Barbary Michty, w którym wystąpiły Barbara Michta, Agata Władyka i Marta Źrebiec wszystkim się spodobał.

 

 

 

18 grudnia w JDK odbyło się "Spotkanie przy wigilijnym stole".Uroczystość połączona była z wręczeniem statuetek"Mecenas kultury".Kolędy i pastorałki w wykonaniu kapeli "Skalnik" uświetniły imprezę.Nasze koło przygotowało zupę grzybową z makaronem i wiejski chleb.

 

 

 

W tym roku sala w sylwestra co prawda nie pękała w szwach ale i tak nie było na co narzekać.Część zysku przeznaczyłyśmy na opłatek dla seniorów.

 

 

 

2012 rok

 

 

 

 

 

15 stycznia oczekiwałyśmy na gości zaproszonych na tegoroczny opłatek dla seniorów.Samych seniorów uzbierało się 51 osób.W dzień imprezy padał śnieg ale nie przeszkodziło to naszym niezawodnym gościom przybyć na salę.Uroczystość rozpoczęła msza św w naszym kościele parafialnym.Po powitaniu gości,obiedzie i występach dzieci nadszedł czas na wspólne kolędowanie.Goście niecierpliwie czekali na występ kabaretu "Bez przypadek".A później były tańce,tańce,tańce.

 

 

 

"Ciągną, ciągną sanie góralskie koniki...".

 

Już 27 stycznia pojechaliśmy na kulig.Tym razem do Świątkowej Wielkiej.Jazda saniami trwała 45 minut w temp -24 stopnie.Po powrocie całą akipą wylądowaliśmy w "Magurze".

 

 

 

Dwa dni później wraz z KGW z całej gminy pojechałyśmy do JDK na "Wieczór kolęd i obrzędów bożonarodzeniowych".Dębowczanki pokazały jasełka a Pogórzanie obrzęd kolędowania.

 

 

 

17 marca w sali GOK w Osieku odbył się konkurs kulinarny pod hasłem "Smaczne bo swojskie-tradycyjne potrawy".Konkurs przygotowany w ramach projektu "Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski.Gościem specjalnym a zarazem przewodniczącym komisji konkursowej był znany z rolu kucharza Grzesia w serialu Złotopolscy Grzegorz Komendarek.Razem z nim swoją obecnością zaszczycił nas inny kucharz, członek Fundacji Szefów Kuchni, Zbigniew Kurletto.

 

Nasze pierogi chłopskie wywalczyły III miejsce.Nie zabrakło oczywiście akcentu z naszej strony i to tego najbardziej śmiesznego.Wystąpił kabaret "Bez przypadek".B.Michta,A.Władyka i M.Źrebiec wystąpiły w dwóch skeczach.Jeden znany z wcześniejszej imprezy a drugi napisany specjalnie na tą okazję-odbywający się właśnie konkurs i zbliżające się Euro 2012.

 

Zbigniew Kurletto i Grzegorz Komendarek przygotowali pokaz kulinarny.

 

Aż szkoda że impreza przygotowana z takim rozmachem odbyła się w poście.

 

 

 

Wkrótce wzięłyśmy się za przygotowywanie palm na niedzielę palmową.Postawiłyśmy przez sobą nie lada wyzwanie.Najwyższa palma ma mieć 6 i pół metra wysokości więc wszystkiego potrzeba więcej-kwiatków z bibuły,gałązek bukszpanu.Gdyby nie Elżbieta Brągiel,Jadwiga Górka, Anna Janiszewska,Magdalena Pepera,Agata Władyka,Ewa Nowak,Monika Mroczka noi oczywiście Kuba Frączek palmy by nie powstały.

 

 

 

Na Boże Ciało miałyśmy przygotować ołtarz.Zamówiłyśmy baner ze zdjęciem naszego kościoła.Ołtarz usytuowany był na domu ludowym.

 

 

 

11 lipca dwie przedstawicielki naszego koła-Jadwiga Górka i Monika Mroczka na zaproszenie PR KGW pojechały do Karpackiej Troi w Trzcinicy.Zwiedzanie rozpoczyna film ukazujący dzieje osady w Trzcinicy, później przechodzi się do sali w której pokazano w jaki sposób uprawiano rolę,walczono,wyrabiano narzędzia,aby na końcu zwiedzać "domy" w których mieszkali nasi prapra...dziadowie.Wyjazd zakończony był poczęstunkiem w szkole rolniczej w Trzcinicy,podczas którego wysłuchałyśmy sprawozdania z 10 lat działalności PR KGW.Zasłużone działaczki z rąk Prezesa Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych pana Romana Piłata otrzymały pamiątkowe dyplomy.

 

 

 

Dni Osieka połączone w tym roku były z konkursem "Smaczne bo swojskie-tradycyjne potrawy", otwarciem kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz jarmarkiem regionalnym "Gmina Osiek zagłębie koszyków i koszy wyplatanych z łyka".

 

Gościem specjalnym konkursu kulinarnego była Ewa Wachowicz,miss Polonia 1992 roku.Za udział w konkursie otrzymałyśmy certyfikat na nasze pierogi chłopskie.

 

Gwiazdą wieczoru był Big Cyc, znany z takich przebojów jak "Facet to świnia","Rudy się żeni"czy "Świat według kiepskich".

 

 

 

Również i w tym roku przygotowałyśmy wieniec dożynkowy.Nasz plon miał formę feletronu, z jednej strony przedstawiał Matkę Bożą Śnieżną a z drugiej Pana Jezuza Przemieniającego.Za wzory posłużyły obazy z naszeg kościoła.Tydzień pracy i gotowe.Koniecznie trzeba zaznaczyć ze gdyby nie Kamila Kurcz która namalowała na bristolu postacie wieniec nigdy by nie powstał.

 

 

 

26 sierpnia w Dębowcu odbyły się dożynki powiatowe.Zgromadziły wiele delegacji z terenu naszego powiatu.Naszą gminę reprezentowała Zawadka.Dla nas najważniejszy jednak był debiut kabaretu "Bez przypadek" na takiej dużej imprezie.Do tej pory kabaret występował na uroczystościach lokalnych a to nagle dziewczyny zostały rzucone na głęboką wodę.I poradziły sobie doskonale.Wszystkim przypadł do gustu skecz przygotowany specjalnie na tę okazję.

 

 

 

15 września doszła do skutku nasza wycieczka w Bieszczady.Pogoda w Myczkowcach i Wetlinie była do d....ale w końcu się rozpogodziło i mogliśmy z Połoniny Wetlińskiej podziwiać piękno naszych Bieszczad.W Myczkowcach oglądaliśmy miniatury kościołów ( również naszego ).Zwiedziliśmy również ogród biblijny w którym ukazane są sceny z życia Jezusa i gdzie hodowene są egzotyczne rośliny.Ostatnim etapem była Solina.Poziom wody nigdy jeszcze w tym sztucznym zalewie nigdy nie był tak niski.

 

 

 

W tym roku Święto Chleba obchodziliśmy w Świerchowej ( 23.09 ).Msza św dbyła się w naszym osieckim kościele a dalsza część uroczystości w domu ludowym w Świerchowej.Część oficjalna tradycyjnie-obiad,powitanie gości,występy dzieci,wręczenie chleba zaproszonym gościom.apela z wodzirejami bawiła wszystkich zachęcając do wspólnej zabawy.

 

 

 

7 październik.Niedziela.Godz 15.Dzień seniora w Osieku.W tym roku wyjątkowo połączony z Jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego.Jubilatów z całej gminy było 13 par, w tym jedna z Osieka.W sumie ok 120 osób.Dysponowałyśmy kwotą 2000 zł.Po części oficjalnej-wręczeniu odznaczeń,podziękowań,kwiatów i upominków jubilatom,wystąpiły dzieci ze SP z Osieka.A później rozpoczęła się część na luzie.Wodzirej zachęcał wszystkich do wspólnego śpiewu.Można było posłuchać solowych występów babć i dziadkow.

 

 

 

KGW Załęże

Koło Gospodyń Wiejskich w Załężu powstało w 1956 roku. Jest to organizacja społeczna która zawsze służyła pomocą i aktywnie działała w naszej miejscowości współpracując z Sołtysem, Radą Sołecką, Rada Pedagogiczną oraz Komitetem Rodzicielskim.
Koło Gospodyń Wiejskich w Załężu działało prężnie poprzez organizowanie różnego rodzaju kursów takich jak: kursy gotowania, pieczenia, kursy krawieckie. Również organizowane były kursy prowadzone przez lekarzy z gminnego ośrodka na temat zdrowia oraz lekarzy weterynarii dotyczące prawidłowego chowu zwierząt i szkolenia z zakresu ekologicznej uprawy roślin i warzyw. W okresie wakacyjnym organizowano tzw. dziecińce, gdzie dzieci przebywały pod opieką osób mających odpowiednie kwalifikacje. Dzieci miały zapewnione posiłki spacery i zabawy. Panie z KGW zajmowały się również przygotowywaniem imprez dla dzieci i dorosłych, zabawy choinkowe, mikołajki, dzień dziecka, również akademie dla osób starszych i dla dzieci. Każdego roku odbywały się dożynki, czyli święto rolników, w których uczestniczono poprzez przygotowywanie plonów dożynkowych i wypiek chleba. Pierwszymi zasłużonymi przewodniczącymi KGW Załęże, które pracowały społecznie i udzielały się dla naszej miejscowości były kolejno; Pani Maria Malinowska (1956-1982) i Pani Zofia Witusik (1982-2007). Dnia 3 listopada 2007 roku zastał powołany nowy zarząd KGW Załęże w składzie:

Przewodnicząca - Marta Łaba
Zastępca - Wioletta Buczyńska
Skarbnik - Dorota Czyżowicz
Sekretarz - Małgorzata Brniak

Od czasu powołania nowej organizacji członkinie KGW Załęże również aktywnie uczestniczą w rożnych uroczystościach, które propagują kultywowanie folkloru i sztuki ludowej. Biorą udział w różnych pokazach, wystawach, targach zwłaszcza tych, które służą promocji regionu jego tożsamości kulturowej. Koło Gospodyń Wiejskich również poszerza współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na wsi a zwłaszcza ze szkołami, radami sołeckimi, radami gmin, świetlicami.
Panie z KGW także organizują zabawy choinkowe, andrzejki, biorą udział w świętach chleba, dożynkach, spotkaniach opłatkowych. Impreza kulturalno -rozrywkowa, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez jest Piknik Rodzinny organizowany przez KGW Załęże wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osieku Jasielskim. Naszym celem jest promocja naszej miejscowości, rozwój społeczny i kulturalny oraz kultywowanie naszych polskich tradycji.

 

Działalność kół w latach 2007-2012

2007 rok

Rok 2007 był rokiem, w którym w Mrukowej, Osieku, Samoklęskach i Załężu ożyła działalność KGW. Zostały wybrane nowe zarządy, a starsze działaczki zostały członkiniami honorowymi. KGW z pozostałych miejscowości gminy nadal prężnie działały.

W dniach 25 marca – 1 kwietnia tego roku KGW z Osieka i Samoklęsk zaprezentowały palmy, koszyki, pisanki i pieczywo wielkanocne na wystawie wielkanocnej zorganizowanej przez Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne „Wrzos” z Dębowca. Za naszą wystawę otrzymałyśmy wyróżnienie.

17 czerwca obchodziłyśmy jubileusz 140-lecia powstania KGW. Koła Powstały przy kółkach rolniczych i nadal z nimi współpracują. Uroczystość ta, z udziałem władz naszej gminy odbyła się w Zawadce Osieckiej. Zasłużonym i długoletnim działaczkom KGW Wójt Gminy p. Mariusz Pykosz wręczył podziękowania i upominki.

Dożynki powiatowe w tym roku odbyły się 19 sierpnia w Osieku. Przedstawiciele wielu gmin naszego powiatu zgromadzili się przy Domu Kultury w Osieku, a następnie barwnym korowodem udali się do kościoła na mszę świętą. Gminę reprezentował wieniec dożynkowy wykonany przez KGW Osiek. Gospodarzami dożynek byli pani Danuta Zięba ze Świerchowej i pan Wiesław Bajorek z Samoklęsk.

W ostatnią niedzielę września odbyło się w Osieku „Święto Chleba”, w którym udział wzięły władze gminne i powiatowe. Gospodynie z KGW całej gminy przywiozły do Osieka piękne bochenki chleba, które następnie zostały rozdzielone pomiędzy zaproszonych gości. Wszystkie przewodniczące KGW z rąk Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego pana Bogdana Rzońcy otrzymały upominki.

Każdego roku przed Świętami Bożego Narodzenia JDK organizuje spotkanie „Przy wigilijnym stole”. Delegacja z naszej gminy przygotowała kapustę z fasolą i grzybami, chleb wiejski, piernik i rogaliki. Przygotowanymi przez nas potrawami częstowali się mieszkańcy Jasła i KGW pozostałych gmin. Otrzymałyśmy z rąk starosty jasielskiego pana Adama Kmiecika podziękowanie za kultywowanie staropolskich tradycji i działalność społeczną.

Wszystkie te uroczystości zostały zorganizowane przy pomocy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury.

2008 rok

Pierwszą uroczystością w 2008 roku była Biesiada Ludowa w Kątach zorganizowana przez Stowarzyszenie Subregion Magurski. Każda gmina uczestnicząca w biesiadzie przygotowała poczęstunek. KGW z gminy Osiek przygotowały barszcz czerwony z krokietami. Zabawa trwała do późnej nocy.

W dniach 26-27 stycznia w hali MOSiR w Jaśle odbył się Jarmark Regionalny, na który KGW z naszej gminy przygotowały degustację. Były to: kapusta z fasolą, chleb wiejski, pasztet z królika i ciastka.

KGW Osiek rok: 2008

Gościem specjalnym pierwszego dnia Jarmarku był Pan Maciej Kuroń. Koła gospodyń które w tym dniu były obecne w hali otrzymały od tego znanego kucharza książki kucharskie z jego podpisem.

W lutym i marcu Subregion Magurski zorganizował „Zimowy Uniwersytet Ludowy”. Odbyły się kursy bibułkarstwa i haftu, które cieszyły się dużym zainteresowaniem członkiń KGW.

Na 24 maja przez Powiatową Radę KGW w Jaśle, Gminną Radę KGW w Nowym Żmigrodzie, Starostę Jasielskiego i Wójta Gminy Nowy Żmigród zostałyśmy zaproszone na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki do Kątów. Msza św. odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór w Skalniku. Następnie w sali w Kątach odbyła się staropolska biesiada, podczas której zasłużone działaczki otrzymały odznaczenia „Order Serca Matki Wsi”. Z naszej gminy otrzymały go panie: Zofia Świątek i Zofia Witusik.

2 lipca w Żarnowcu nasze koła uczestniczyły w obchodach 100-lecia pierwodruku „Roty”. Jak zawsze panie stanęły na wysokości zadania i także tutaj przygotowały degustację. Miłym akcentem uroczystości było podziękowanie pani Marii Musiał ze Świerchowej, założycielce kapeli ludowej „Świerchowianie”.

Dożynki powiatowe w tym roku odbyły się w Umieszczu. Wieniec dożynkowy reprezentujący naszą gminę przygotowały panie z KGW Mrukowa. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą na stadionie. Tutaj także przygotowałyśmy degustację.

Tradycją w naszej gminie stała się organizacja Święta Chleba. W 2008 roku spotkałyśmy się w Czekaju. Po mszy świętej przy kaplicy korowód przeszedł do Domu Ludowego na obiad, W Domu Ludowym występowały także dzieci. Wspólna biesiada trwała do późnych godzin wieczornych.

Na 21 grudnia zostałyśmy zaproszone do Jasielskiego Domu Kultury na wigilię. Każda gmina przygotowała jedno danie wigilijne. Gmina Osiek tradycyjnie zaprezentowała kapustę z grochem i grzybami. Oprócz tego na naszym stole nie zabrakło piernika, rogalików i wiejskiego chleba.

Podziękowania należą się UG i GOK za pomoc w zorganizowaniu wyjazdów na wszystkie uroczystości.

2009 rok

W kwietniu i maju tego roku niektóre koła uczestniczyły w kursie szycia, który odbywał się w świetlicy wiejskiej w Świerchowej. Z Programu Integracji Społecznej otrzymałyśmy pieniądze na zakup materiałów na stroje ludowe. Teraz jiż wszystkie KGW w naszej gminie mają nowe stroje, w których zaprezentują się na Święcie Chleba w Mrukowej. Część sfinansował UG, część PiS.

24 czerwca w Kołaczycach odbyło się podsumowanie Programu Integracji Społecznej, w którym uczestniczyła nasza gmina. Udział w tej imprezie wzięło 21 gmin z województwa podkarpackiego. Każda gmina przygotowała wystawę pokazującą na co zostały wykorzystane pieniądze z tego programu. Tradycyjnie przygotowałyśmy degustację. Opiekunki świetlic przygotowały maskotkę, która otrzymała wyróżnienie.

W ostatni czwartek lipca w Świątkowej odbyły się warsztaty na temat: „Powiat jasielski mlekiem i miodem płynący. Chlebem pachnący”, zorganizowane przez Powiatową Radę KGW. Przedstawicielki gminy zwiedziły muzeum w Krempnej, następnie uczestniczyłyśmy we mszy świętej. Wykłady na temat mleka, chleba i miodu odbyły się w Domu Ludowym w Świątkowej. Na tę okazję miałyśmy ze sobą kołacze upieczone tradycyjnie metodą na „łopacie” w piecu chlebowym.

Tegoroczne Święto Chleba połaczone z poświęceniem samochodu strażackiego, odbyło się w Mrukowej 30 sierpnia.

Uroczystość rozpoczęła się mszą "Pod Lasem", następnie barwny korowód udał się do Domu Ludowego na dalszą część uroczystości. Wspólna biesiada trwała do późnej nocy.

Tegoroczne dożynki powiatowe odbyły się 13 września w Szebniach. Naszą gminę reprezentowała delegacja z Samoklęsk.Na naszym stole nie zabrakło: bigosu, kołaczy, wędlin, ciast i innych smakołyków.Imprezę prowadził aktor znany z serialu Plebania-Stanisław Jaskuła.

 

20 grudnia w JDK odbyło się spotkanie"Przy wigilijnym stole".Po wręczeniu statuetek dla Mecenasów Kultury,podziękowań dla Kół Gospodyń Wiejskich,nadszedł czas na przełamanie się opłatkiem i życzenia.Kapela Skalniki uświetniła uroczystość.

 

W każdej sytuacji możemy liczyć na pomoc wójta gminy pana Mariusza Pykosza i dyrektora GOK pana Antoniego Marchewki.

 2010 rok

Z okazji Dnia Kobiet od wójta otrzymałyśmy 50 biletów na Koncert galowy Państwoweg Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE.Widowisko które rozegrało się przed naszymi oczami zachwycało bogactwem strojów prawie z każdego regionu Polski.

 

10 kwietnia całą Polskę zelektryzowała tragiczna wiadomość o rozbiciu się samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.Zginęła prawie cała śmietanka polskiej sceny politycznej:Prezydent Polski Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią,dowódcy wojsk lądowych,morskich i powietrznych.Ostatni Prezydent na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.A wśród Nich senator ziemi jasielskiej pan Stanisław Zając.Cześć Ich pamięci.

Przedstawicielki wszystkich KGW z terenu gminy złożyły hołd przy trumnie ze szczątkami śp Senatora.

 

12 kwietnia zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Akacja".Skupia ono Koła Gospodyń z całej gminy.Prezesem została pani Marta Łaba.

 

W Dni Osieka Stowarzyszenie "Akacja" przygotowało degustację połączoną z kwestą na rzecz ludzi którzy dotknięci zostali tegoroczną powodzią.

 

17 i 18 lipca byłyśmy na dwudniowej wycieczce.Wprogramie miałyśmy spotkanie z Towarzystwem Aktywnych Kobiet w Birczy.Słuchając o tym jak wygląda życie kobiet przy wschodniej granicy byłyśmy przerażone.Nie chodzi oczywiście o żadną przemoc fizyczną.Kazda próba usamodzielnienia się duszona jest w zarodku.Takie osoby jak pani Ela Skrzeszowska,która prowadzi własne gospodarstwo agroturystyczne, należą do rzadkości.

Następnym punktem wycieczki była Kalwaria Pacławska i nocleg w domu pielgrzyma.Na drugi dzień zaplanowane było zwiedzanie ogrodu botanicznego w Bolestaszycach i zamku w Krasiczynie.Ukoronowaniem wyjazdu był obiad w eleganckiej,zamkowej restauracji.

 

21 lipca w Dębowcu odbyła sie promocja książki "Kobiety jasielskiej wsi XX wieku".Jest to praca mówiąca o kobietach,gospodyniach,działaczkach,matkach-Polkach.Książka wydana przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej i PR KGW to zbiór wspomnień 80 autorek-członkiń KGW z 12 gmin powiatu jasielskiego.Tekst opracowany przez Emilię Polak poetkę i pisarkę.Każda z autorek z rąk powiatowej przewodniczącej pani Marii Tomasik otrzymała jeden egzemplarz.Z naszej gminy było to osiem pań.

 

Dożynki powiatowe odbyły się w Jaśle.Z powodu powodzi całośc sprowadzała się do mszy św.Naszą gminę reprezentował wieniec wykonany przez KGW Osiek.

 

28 sierpnia odbył się planowany już od jakiegoś czasuGminny Konkurs "Powróćmy do tradycji".Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Akacja" starało się o pozyskanie na ten cel środków,jednak gdy okazało się że przedłużające się procedury mogą pokrzyżować nasze plany z pomocą przyszedł Urząd Gminy, przekazując nam dotację.Impreza rozpoczęła się o godz 13.30 prezentacją przygotowanych potraw.

I miejsce zajęło KGW ze Świerchowej za zacierkę z dyni

II miejsce KGW z Czekaja za pierogi razowe z kapustą i grzybami

Dwa równorzędne III miejsca KGW z Załęża za kluski razowe z serem i skwarkami oraz KGW Pielgrzymka za placki ziemniaczane z serem i śmietaną.

Za zajęcie I miejsca wójt gminy pan Mariusz Pykosz ufundował nagrodę pieniężną oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich kół.KGW ze Świerchowej i Samoklęsk zaprezntowały część artystyczną.Konkursowi towarzyszyła wystawa sztuki ludowej i rękodzieła.

 

12 września w Samoklęskach odbyło się Święto Chleba połączone z promocją książki "Kobiety jasielskiej wsi XX wieku".Msza św o godz 14 rozpoczęła uroczystość, której dalsza część odbyła się w domu ludowym.Z rąk marszałka województwa podkarpackiego pana Bogdana Rzońcy każde KGW otrzymało książkę ufundowaną przez wójta gminy pana Mariusza Pykosza.Wójt podziękował nam za cztery lata udanej współpracy i obdarował przedstawicielki każdego koła upominkami.

 

22 i 23 września odbył się kurs gotowania przeprowadzony przez panią Małgorzatę Osika.Kurs przeprowadzony Został w ramach Projektu Integracji Społecznej.

 

9 października w Woli Cieklińskiej odbył się powiatowy konkurs "Tradycja w żywieniu i kulturze".Naszą gminę reprezentowało KGW ze Świerchowej z zacierką z dyni oraz zespół śpiewaczy "Z notonia" z Samoklęsk.Obydwie reprezentacje zajęły II miejsca.Gościem specjalnym konkursu był Grzegorz Komendarek-aktor grający kucharza Grzesia w serialu Złotopolscy.

 2011 rok

2 lipca w Jaśle gościło "Lato z radiem".Naszą gminę reprezentowało Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Akacja".Stoisko dzieliłyśmy zLokalną Grupą Działania"Nowa Galicja".Przygotowana przez nas degustacja znikała w błyskawicznym tempie.Chociaż pogoda nie dopisała gwiazdy wieczoru zgromadziły tłumy.

 

Już następnego dnia w Tarnowcu odbył się piknik zorganizowany przez LGD Nowa Galicja pod nazwą "Liderzy są wśród nas".KGW z Pielgrzymki reprezentujące nasze Stowarzyszenie w konkursie kulinarnym za placki ziemniaczane z serem po staropolsku zdobyło I miejsce."Jagusia" z Samoklęsk brała udział w konkursie dla zespołów śpiewaczych i kapal ludowych.

 

18 września w Pielgrzymce odbyło się Święto Chleba połączone z poświęceniem wyremontowanego budynku domu ludowego.Uroczystość rozpoczęła się o godz 14.30 przemarszem do kościoła.Dalsza część uroczystości odbyła się w domu ludowym.Obdarowanie gości chlebem poprzedzone było powtaniem,obiadem i występami dzieci.Kapela wraz z wodzirejami zachęcała gości do wspólnej zabawy, która zakończyła się o północy.

 

18 grudnia w JDK po rocznej przerwie odbyło się "Spotkanie przy wigilijnym stole".Uroczystość połączona z wręczeniem statuetek "Mecenas Kultury" dla firm wspierających wydarzenia ulturalne w Jaśle.Kolęd i pastorałki w wykonaniu kapeli Skalniki uświetniły imprezę.My przygotowałyśmy zupę grzybową z makaronem oraz kompot z suszek i piernik.

 2012 rok

 29 stycznia przedstawicielki KGW z naszej gminy poechały do JDKna "Wieczór kolęd i obrzędów bożonarodzeniowych".Zespół śpiewaczy "Z notonia" zaprezentował trzy mało znane pastorałki.Dębowczanki pokazały jasełka a Pogórzanie obrzęd kolędowania.W holu JDK zorganizowana została wystawa rękodzieła ludowego.Za udział w niej otrzymałyśmy książkę"Powiat jasielski-wędrówka po unikalnym świecie przyrody i kultury".Swoje prace w wystawie zaprezentowały KGW z Pielgrzymki,Mrukowej,Załęża i Osieka.

 

11 lutego w domu ludowym w Pielgrzymce odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych "Akacja" orza sprawozdawczo-wyborcze GR KGW. Zarząd GR pozostał ten sam,zmienił się tylko skarbnik.Została nim pani Stefania Cyran.Zebranie to było również spotkaniem ostatkowym.

 

17 marca w sali GOK w Osieku odbył się konkurs kulinarny pod hasłem "Smaczne bo swojskie-tradycyjne potrawy",zorganizowany w ramach projektu "Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski".Gościem specjalnym i jednocześnie przewodniczącym jury był pan Grzegorz Komendarek.Każde z KGW przygotowało po jednym daniu konkursowym.

I miejsce zajęło KGW ze Świerchowej za zupę grzybową z kluskami

II miejsce KGW z Zawadki za kapustę z ziemniakami

III miejsce KGW z Osieka za pierogi chłopskie

Nie zabrakło również

 

Nagrody wręczali senator pani Alicja Zając,posłowie panowie Bogdan Rzońca i Stanisław Piotrowicz,wójt gmny pan Mariusz Pykosz oraz Grzegorz Komendarek.Kabaret "Bez przypadek" KGW z Osieka zaprezentował dwa skecze o tematyce między innymy odbywającego się właśnie konkursu oraz zbliżającego się Euro2012.

Zbigniew Kurletto drugi z obecnych kucharzy oraz Grzegorz Komendarek przygotowali pokaz kulinarny.Przygotowane dania podali na efektownych,lustrzanych paterach.