Gmina Osiek Jasielski

Oferta Inwestycyjna

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje iż w Zasobie Nieruchomości Gminy Osiek Jasielski pozostają działki wykazane do sprzedaży:

- przeznaczone pod cele mieszkaniowe,

- przeznaczone pod cele mieszkaniowo-usługowe,

- przeznaczone pod cele usługowe,

oraz nieruchomość zabudowana budynkiem inwentarskim jednokondygnacyjnym.


mapa

 

mapa

 

Działki położone są w Osieku Jasielskim i zgodnie z MPZP zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski NR XLIX/285/2011 z dnia 29.10.2010r. zostały przeznaczone pod wyżej wymienione cele:

 

- na cele mieszkaniowe:

- 1619/24, o pow. 1205 m.kw.

- 1619/25, o pow. 1206 m.kw.

- 1619/26, o pow. 1430 m.kw.

- 1619/27, o pow. 1529 m.kw.

- 1619/31 o pow. 1307 m.kw.

 


- na cele mieszkaniowo-usługowe:

- 1619/12, o pow. 2698 m.kw.

- 1619/13, o pow. 1570 m.kw.

- 1619/14, o pow. 1576 m.kw.

- 1619/15, o pow. 1598 m.kw.

- 1619/16, o pow. 1603 m.kw.

- 1619/30, o pow. 1608 m.kw.

 


- na cele usługowe:

- 1619/17, o pow. 3109 m.kw.

 

nieruchomość oznaczona jako działka nr. ew. 1619/36, o pow. 2046 m.kw. położona w Osieku Jasielskim, zabudowana budynkiem inwentarskim jednokondygnacyjnym o pow. użytkowej 720m. kw.

Kompleks wyżej wymienionych nieruchomości znajduje się w odległości około 80m od drogi powiatowej NR1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski, istnieje także możliwość wykonania przyłączy kanalizacyjnych, elektrycznych oraz gazowych z sieci znajdujących się w pobliżu.

Nieruchomości można oglądać w terenie w godzinach pracy Urzędu tel. (13) 4420005, osoba do kontaktu: Pan Mateusz Buczyński – Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska.