Gmina Osiek Jasielski

Informacja

Wójt Gminy Osiek Jasielski działając w oparciu o art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.),  informuje, że podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osiek Jasielski – przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Wykaz umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim, na stronie internetowej (www.osiekjasielski.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.osiekjasielski.biuletyn.net).

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik do informacji

Zmiana godzin pracy.

 

Informacja

informujemy, że od dnia 01.03.2019r. zmieniają się godziny urzędowania.
Urząd Gminy Osiek Jasielski otwarty będzie w godzinach:

Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje, iż w związku z opracowanym przez Magurski Park Narodowy projektem „Planu ochrony MPN” w dniu 05.03.2019 roku o godz. 17.00 (tj. wtorek) w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim odbędzie się spotkanie dotyczące omówienia w/w projektu. Prosi się zatem wszystkie zainteresowane osoby o obecność na tym spotkaniu.