Gmina Osiek Jasielski

Utrudniony odbiór odpadów

 

Urząd Gminy Osiek Jasielski zawiadamia, iż w związku z otrzymaną informacją od firmy EKOMAX Kotulak Jerzy oraz utrzymującą się w naszym regionie trudną sytuacją na „rynku odpadowym”, w dniu: 28 czerwca 2019r. zostaje wstrzymany odbiór segregowanych odpadów komunalnych (worki żółte – tworzywa sztuczne, metal; worki zielone – szkło i worki niebieskie – papier i makulatura)
z terenu gminy Gminy Osiek Jasielski.

Informuję ponadto, że zmieszane niesegregowane odpady komunalne (czarne worki) zostaną odebrane w terminie zgodnym z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Osiek Jasielski.

Nasza Gmina wspólnie z innymi gminami z terenu powiatu jasielskiego podejmuję działania zmierzające do rozwiązania tego problemu.

 

Skan pisma firmy EKOMAX