Gmina Osiek Jasielski

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WÓJT GMINY OSIEK JASIELSKI INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ SPORZĄDZONY  I PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OSIEK JASIELSKI, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I WYNAJMU.
 
DOTYCZY ON:
 
1.Nieruchomości położonej w miejscowości Osiek Jasielski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr:  471/22 o powierzchni 0.5238 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
 
2.Nieruchomości położonej o obrębie Samoklęski o powierzchni 0.09 ha zabudowanej budynkiem magazynowym przeznaczonej do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego.      
               
WYKAZ TEN WYWIESZONY ZOSTAŁ NA TABLICY OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE GMINY W OSIEKU JASIELSKIM  NA OKRES 21 DNI, LICZĄC OD DNIA 09.10.2014 R. DO DNIA 29.10.2014 R.
 
 
  WÓJT GMINY OSIEK JASIELSKI

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

 

1) Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dostępem drogami wewnętrznymi do drogi powiatowej Nr 1894R  Świerchowa - Osiek Jasielski - Samoklęski

Czytaj więcej: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski