Gmina Osiek Jasielski

Czas na aktywność w Gminie Osiek Jasielski

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim informuje, że w ramach realizacji IV edycji projektu systemowego pt: "Czas na aktywność w Gminie Osiek Jasielski”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbędą się od 10.10.2012 r. szkolenia dla 5 kobiet o tematyce „florystyka z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych” które mają się zakończyć wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, oraz oceną zdobytych umiejętności.

Czytaj więcej: Czas na aktywność w Gminie Osiek Jasielski

Ogłoszenie dotyczące usuwania odpadów zawierających azbest

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje, że osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu (eternitu) w 2013 roku, mają możliwośc złożenia wniosku do Urzędu Gminy w terminie do 14.01.2013r.

 

Do wniosku załączonego poniżej należy dołączyć ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz potwierdzenie własności działki z której pochodzą odpady zawierające azbest

 

ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów (Plik PDF)

Wniosek do Wójta Gminy Osiek Jasielski na usunięcie odpadów (Plik DOC)