Gmina Osiek Jasielski

LGD Nowa Galicja zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków na działanie „Małe Projekty”

W związku z planowanym od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r. naborem wniosków
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Osi 4 LEADER na działanie „Małe Projekty” Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenia
 
„Małe projekty w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 – zasady i przygotowanie wniosków”
 

 

Spotkania skierowane są do organizacji pozarządowych, przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych, jednostek samorządowych i instytucji kultury oraz osób fizycznych (także osób prowadzących działalność gospodarczą).
MAŁE PROJEKTY to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania. Pomoc ma formę zwrotu 80% kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 50 tys. zł.
Szkolenia odbędą się w 5 gminach według ustalonego harmonogramu:
14.03.2013r. (czwartek) godz. 8:00-12:00 Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
14.03.2013r. (czwartek) godz. 13:00-17:00 Urząd Gminy w Jaśle
15.03.2013 r. (piątek) godz. 8:00-12:00 Urząd Gminy w Osieku Jasielskim
15.03.2013r. (piątek) godz. 13:00-17:00 Urząd Gminy w Dębowcu
18.03.2013r. (poniedziałek) godz. 13:00-17:00 Gminny Ośrodek Kultury w
Kołaczycach
 
 
Celem szkolenia będzie praktyczne przygotowanie uczestników do aplikowania o środki w ramach w/w działania.
 
 
Program szkolenia:
1.  Wprowadzenie dotyczące realizowanych działań w ramach podejścia Leader
2.  „Małe projekty” – definicja
3.  Beneficjenci „małych projektów”
4.  Zakres działań dla „małych projektów”
5.  Forma i wysokość pomocy udzielanej w ramach „małych projektów”
6.  Omówienie kosztów podlegających refundacji
7.  Przygotowanie przykładowego wniosku – warsztaty
8.  „ Dobre praktyki”
Kwota przeznaczona do rozdysponowania w ramach tegorocznego naboru to 352 342,24 zł.
 
Więcej informacji na temat działania Małe Projekty można uzyskać w biurze Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja w Kołaczycach, ul. Szkolna 7 (Przybudówka Szkoły Podstawowej) czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 oraz pod nr tel.
+48 510 180 236 i +48 512 189 603.
 
Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu  do dnia 12.03.2013 r.