Gmina Osiek Jasielski

Obchody Święta Chleba w Świerchowej

    23 września na terenie Gminy Osiek Jasielski odbyło się Święto Chleba, którego głównym organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich ze Świerchowej oraz Gmina Osiek Jasielski (Gminny Ośrodek Kultury). Wydarzenie to współfinansowane było z Małych Projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2009-2013 - „Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów drogą do aktywizacji lokalnej społeczności Gminy Osiek Jasielski”.

Czytaj więcej: Obchody Święta Chleba w Świerchowej

Czas na aktywność w gminie Osiek Jasielski

KL_logo            logo_UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSIEK JASIELSKI”

W okresie od 01.01.2013 - 31.12.2013

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim informuje o przystąpieniu do realizacji piątej edycji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej: Czas na aktywność w gminie Osiek Jasielski

Ogłoszenie

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04.02.2013r., zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim:

 

 

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30 - 15:30

 

czwartek: 7:30 - 16:30

 

piątek: 7:30 -14:30