Gmina Osiek Jasielski

Informacja

URZĄD GMINY W OSIEKU JASIELSKIM INFORMUJE,

ŻE ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2A USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2013 R

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących
za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.