Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie w sprawie wniosków o zwrot podatku za zakup oleju napędowego

 

Wójt Gminy przypomina, że od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. można złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. oleju napędowego (oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91)

 

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1 - 31 października 2013 r.  gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Szczegółowe informację w Urzędzie Gminy, pok.15 tel. 13 42 00 05 w 23

 Wniosek.pdf