Gmina Osiek Jasielski

Podpisanie umowy w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski

14 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim, Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz, Prezes Jasielskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Adam Matuszewski oraz Zbigniew Brączyk - Członek Zarządu JPRDM przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krzysztofa Pec, podpisali umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski, na długości 6290m w km 0+000-6+290” w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski, na długości 6290m w km 0+000-6+290”. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył także Starosta Jasielski Adam Kmiecik, Radny Rady Powiatu Jasielskiego Andrzej Stachurski oraz Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski Piotr Wojdacz.

 

Inwestycja o wartości 9.078.771,18 zł potrwa do 15 kwietnia 2014 roku. Rozbudowa obejmuje 6,290 km drogi. Realizacja zadania, powierzona Jasielskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowo Mostowych polegać będzie na przebudowie skrzyżowań  z drogami powiatowymi i gminnymi; wymianie obiektów mostowych na potokach Promnica, Szczawa i Tyśmionki; przebudowie zjazdów; przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej i budowie nowych odcinków kanalizacji. Przebudowane oraz zabezpieczone zostaną także kolidujące odcinki linii elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, linii teletechnicznej. Nowa droga będzie przyjazna pieszym i przede wszystkim bezpieczniejsza dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Na czas realizacji rozbudowy wykonawca odpowiada za organizację ruchu tymczasowego, a także za organizację ruchu docelowego po zakończeniu prac. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

image

image

image

image

image