Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie dla członków Zespołu Gminnego Jasielskiej Agory

OGŁOSZENIE

dla członków Zespołu Gminnego Jasielskiej Agory

dla Gminy Osiek Jasielski

W związku z realizacją projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, zapraszamy członków Zespołu Gminnego Jasielskiej Agory dla Gminy Osiek Jasielski na główne spotkanie Jasielskiej Agory.

Spotkanie członków wszystkich zespołów gminnych odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godz.16:00 w Jasielskim Domu Kultury, u. Kołłątaja 2, Galeria(I piętro).

W trakcie spotkania członkowie zespołów Jasielskiej Agory wyłonią ze swego grona przewodniczącego, dwóch zastępców oraz sekretarza.