Gmina Osiek Jasielski

Gminny Turniej Wiedzy o Kazimierzy Wielkim

GMINNY TURNIEJ WIEDZY O KAZIMIERZU WIELKIM

650 lat temu król Kazimierz Wielki nadał prawa miejskie Osiekowi Jasielskiemu. Jako miasto królewskie Osiek otrzymał przywileje handlowe i celne. Miejscowe gimnazjum, któremu ów monarcha patronuje od 2002 roku, zorganizowało turniej wiedzy o tym ostatnim przedstawicielu dynastii piastowskiej na tronie polskim.

 29 kwietnia 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku w szranki stanęli uczniowie z gimnazjum oraz przedstawiciele klas szóstych szkół podstawowych z Osieka Jasielskiego, Samoklęsk i Zawadki Osieckiej. Turniej został opracowany na zasadach słynnego telewizyjnego „Teleturnieju 1 z 10”, z tym wyjątkiem, że u
nas obowiązywała zasada  „1 z 12”. Najpierw wystąpili uczniowie szkół podstawowych. Wykazali się niezwykłym zasobem wiedzy, rywalizacja była zacięta. Zgodnie z zasadami konkursu stopniowo wykruszali się zawodnicy, aż pozostała finałowa TRÓJKA. W finale pojawiły się pytania dot również najnowszej historii Osieka J. Podobnie przebiegał turniej dla gimnazjalistów.

 Zwycięzcami zostali:

       (szkoły podstawowe)

1. Wioleta Szuma

2. Łukasz Toropiła

3. Renata Łącka

Wszyscy laureaci to uczniowie Szkoły Podstawowej w Samoklęskach!

       (gimnazjum)

1. Marek Marchewka – kl. IIIa

2. Weronika Dykas - kl. IIa

3. Michał Baciak  - kl. Ib

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy w Osieku Jasielskim.

Podsumowania turnieju oraz wręczenia nagród dokonały: dyrektor Gimnazjum Integracyjnego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Osieku Jasielskim Pani Zofia Ciomcia oraz Sekretarz Gminy w Osieku Jasielskim Pani Sylwia Twardzik.

 Pomysłodawcą i organizatorem turnieju była nauczycielka historii Pani Marta Zięba.

 

th1

th2

th3

th4