Gmina Osiek Jasielski

Powstanie Styczniowe

"Byśmy nigdy nie zapomnieli..."
W styczniu 2013 r. minęło 150 lat od ogólnonarodowego zrywu powstańczego mieszczan, chłopów i szlachty. Społeczeństwo polskie, udręczone jarzmem zaborców, postanowiło odzyskać wolność.
"Był taki rok, rok 1863,
gdy garść Polaków pełna męstwa mocy,
silna nie liczbą, ale wolą ducha..." powstała, aby zerwać kajdany niewoli.

 

O tych pamiętnych wydarzeniach przypomniała 30.01.2013 r. młodzież naszego gimnazjum w formie montażu słowno-muzycznego przeplatanego scenkami z utworów S. Żeromskiego "Wierna rzeka" oraz "Echa leśne".
Emocje i plastyczność przedstawienia zostały spotęgowane żołnierskimi mundurami i rekwizytami, w które przebrani byli młodzi wykonawcy. Opowiedzieli o mieszanych uczuciach ludności cywilnej zdesperowanej uciążliwościami w czasie powstania oraz o tym, że niejednokrotnie zdarzały się sytuacje, w których wyrok śmierci wydawany był na bliską rodzinę.
Podkreślono również, że mimo klęski powstańców, których "okryły ciemne mogiły, lochy kazamat, tajgi śnieżyste i lochy Sybiru...", zryw wolnościowy wzmocnił poczucie narodowej solidarności wśród Polaków.
Na zakończenie recytatorzy zadeklarowali, iż "chcą w Polsce żyć i Polskę czcić", a wszyscy obecni uroczyście odśpiewali "Mazurek Dąbrowskiego".
Przedstawienie zostało również zaprezentowane rodzicom. Przyjęli je bardzo ciepło, chwaląc pomysł i talent uczniów.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto