Gmina Osiek Jasielski

Dzień Seniora w Zawadce Osieckiej

„Dzień Seniora” zorganizowany 21 października br. w Zawadce Osieckiej, był ostatnią tego typu imprezą w naszej gminie. Podobnie jak poprzednie, powstał w ramach działania 412 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów” z projektu pn. „Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów drogą do aktywizacji lokalnej społeczności Gminy Osiek Jasielski”. Imprezę rozpoczęła msza święta, po której uczestnicy udali się do Domu Ludowego w Zawadce Osieckiej, gdzie z bogatym programem artystycznym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej.

Wśród przybyłych byli m.in. Wójt Gminy Osiek Jasielski Pan Mariusz Pykosz, który przywitał wszystkich zebranych oraz złożył serdeczne życzenia na ręce Seniorów; Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Pan Józef Biernacki, Radny Powiatu Jasielskiego Pan Andrzej Stachurski, Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski Pan Piotr Wojdacz, Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Irena Baciak oraz ksiądz Andrzej Buchowski.

Zebranym gościom przygrywała kapela Braci Matuła z Gorlic, a Panie z Koła Gospodyń Wiejskich dbały o to, by niczego nie zabrakło na stołach.

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie