Gmina Osiek Jasielski

Czas na aktywność w gminie Osiek Jasielski

KL_logo            logo_UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSIEK JASIELSKI”

W okresie od 01.01.2013 - 31.12.2013

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim informuje o przystąpieniu do realizacji piątej edycji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących w Gminie Osiek Jasielski, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej /15-64 lat/, osoby bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne, osoby zatrudnione /w tym rolnicy/, które są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu Gminy Osiek Jasielski.

Celem szczegółowym jest usamodzielnienie osób przez umożliwienie im powrotu na rynek pracy i podniesienie kwalifikacji zawodowych.

W ramach realizacji projektu wszyscy uczestnicy projektu otrzymają:

-wsparcie psychologiczne,
-doradztwo zawodowe,
-kursy zawodowe,
-zasiłki celowe.

Bardziej szczegółowe informacje o projekcie mogą państwo uzyskać pod numerem telefonu
13 44 20-005 wewn. 31