Gmina Osiek Jasielski

Informacja dot. usuwania azbestu

    Gmina Osiek Jasielski

Zadanie: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osiek Jasielski w roku 2012".

 

 

Gmina Osiek Jasielski

Zadanie: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osiek Jasielski w roku 2012”.

 

Zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w_Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

logo                         logo