Gmina Osiek Jasielski

Program Rodzina 500 plus

Program Rodzina 500 plus

 

 

Informujemy, że w dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę zdnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci, wprowadzającą Program Rodzina 500 plus. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku

życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem

niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Wniosek o świadczenie wychowawcze trzeba będzie składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie.

We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami

i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach,

więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. Zgodnie z ustawą jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną

wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Dołożymy wszelkich starań, aby w naszej gminie przewidziane ustawą okresy realizacji wniosków zostały skrócone do minimum i aby rodzice i

opiekunowie dzieci mogli szybko otrzymać przysługujące świadczenie.

Pierwszy okres na jaki będzie wydana decyzja administracyjna, przyznająca prawo do świadczenia, rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie

do 30 września 2017 roku.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia,

dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych,

stypendiów dla uczniów i studentów.

 

Aktualnie trwają w gminie prace i przygotowania do realizacji Programu Rodzina 500+.