Gmina Osiek Jasielski

Harmonogram wywozu odpadów

Harmonogram wywozu odpadów II półrocze

GMINA OSIEK JASIELSKI ROK 2014

 HARMONOGRAM   WYWOZU  

ODPADÓW KOMUNALNYCH

Osiek Jasielski;  Świerchowa; Zawadka; Załęże;

 

Odbiór   segregowanych odpadów komunalnych   (worki   kolorowe)

Odbiór zmieszanych   odpadów   komunalnych   (worki   czarne)

   

 11.VII;      16.VIII;     05.IX;     10.X;    14.XI;    12.XII;

                 

Proszę  o  wystawienie  worków do godz. 700 w  widocznym miejscu.

Worki zostaną odebrane w dniu wystawienia lub w dniu następnym do godz. 2100

 

W dniu 05.09.2014r. odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych, odpadów ulegających biodegradacji, baterii, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

 

Harmonogram wywozu odpadów II półrocze

GMINA OSIEK JASIELSKI  ROK 2014

 HARMONOGRAM   WYWOZU

ODPADÓW KOMUNALYCH

Czekaj; Mrukowa; Pielgrzymka; Samoklęski

 

Odbiór  segregowanych odpadów komunalnych   (worki   kolorowe) Odbiór   zmieszanych odpadów   komunalnych   (worki   czarne)

                   

 24.VII;      29.VIII;     19.IX;     24.X;    29.XI;    22.XII;

                  

Proszę  o  wystawienie  worków do godz. 700 na pobocze drogi dojazdowej do posesji.

Worki zostaną odebrane w dniu wystawienia lub w dniu następnym do godz. 2100

 

W dniu 19.09.2014r. odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych, odpadów ulegających biodegradacji, baterii, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Załącznik