Gmina Osiek Jasielski

DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

Gmina Osiek Jasielski otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 278 240,26 zł w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

 

Dzięki pozyskanym środkom zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

 1. „Prace konserwatorsko-restauratorskie kamiennego ołtarza bocznego po stronie Epistoły
  w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Samoklęskach”. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 220 000,00 zł.
  Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
 • konserwacja i restauracja architektury kamiennej wraz z antepedium oraz gruntowna renowacja zdobień na ołtarzu.
 1. „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy gontach dachowych i ścian w kościele zabytkowym w Osieku Jasielskim”. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 188 980,26 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
 • przygotowanie powierzchni dachu kościoła poprzez usunięcie biologicznych zanieczyszczeń
 • przeprowadzenie próby szczelności stolarki okiennej oraz pokrycia z gontu wraz z stanem konstrukcji dachowej
 • miejscowe naprawy nieszczelności pokrycia dachowego i uzupełnienie łączeń, wymiana pojedynczych elementów uszkodzonej więźby dachowej wraz z impregnacją przeciwpożarową i konserwującą drewno.
 1. „Prace konserwatorskie przy drewnianym kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Załężu”. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 200 900,00 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
 • przebudowa konstrukcji dachu salki katechetycznej,
 • odcinkową wymianę odeskowania elewacyjnego z olistwowaniem wraz z scaleniem kolorystycznym
 • remont elewacji
 • wykonanie rynsztoków.
 1. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na żłobek”. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 668 360,00 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
 • wykonanie stropu żelbetowego nad parterem wraz z dociepleniem stropu oraz wykonanie wylewki cementowej
 • wykonanie elewacji budynku wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej
 • wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
 • przemurowania i wykonanie ścianek działowych
 • roboty wykończeniowe polegające na wykonaniu ścianek działowych oraz prac
  tynkarsko-malarskich ścian i sufitów.

Przewidywany okres realizacji wyżej wymienionych inwestycji to grudzień 2024 rok.