Gmina Osiek Jasielski

Gmina Osiek Jasielski otrzymała dofinansowanie w kwocie 8 170 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład

Sukcesem zakończyły się starania Gminy Osiek Jasielski o pozyskanie środków finansowych na infrastrukturę drogową oraz na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenie naszej Gminy.

Dzięki pozyskanym środkom zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

  1. „ Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Osiek Jasielski- budowa chodników”. Zadanie obejmuje budowę chodników na terenie Gminy Osiek Jasielski zarówno w ciągu dróg gminnych jak i w ciągu dróg powiatowych. Realizacja inwestycji w ogromnym stopniu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu zarówno pieszego jak i kołowego na terenie Gminy. Kwota przyznanego dofinansowania to 1 805 000,00 zł.
  2. „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek Jasielski”. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek Jasielski, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń. Kwota przyznanego dofinansowania to 6 365 000,00 zł.

Przewidywany okres realizacji inwestycji to grudzień 2024 rok.