Gmina Osiek Jasielski

Nieodpłatna pomoc prawna

Dyżury specjalistyczne :

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

 

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji (ZAŁĄCZNIK_23)

 

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających (ZAŁĄCZNIK_2)

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa (lista)

 

Informacja  o nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością samodzielnej rejestracji na wizytę  https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/nieodplatna-pomoc-prawna

Link do samodzielnej rejestracji  https://np.ms.gov.pl/