Gmina Osiek Jasielski

Startuje przebudowa ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski. Umowa z wykonawcą została podpisana

14 kwietnia 2022 r. w miejscowości Zawadka Osiecka podpisana została umowa na przebudowę ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski. Umowa na przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w miejscowościach Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski została zawarta przez Starostwo Powiatowe w Jaśle reprezentowane przez Pana Adama Pawlusia – Starostę Jasielskiego i Pana Stanisława Pankiewicza – Wicestarostę Jasielskiego z wykonawcą robót - Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle reprezentowaną przez Pana Adama Matuszewskiego – Prezesa Zarządu i Pana Zbigniewa Brączyka – Członka Zarządu. Umowa na przebudowę ciągu dróg została podpisana w towarzystwie Senator RP Pani Alicji Zając, Wójta Gminy Osiek Jasielski Pana Andrzeja Stachurskiego, przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, przedstawicieli Rady Powiatu i Rady Gminy Osiek Jasielski. Koszt wykonania zadania wyniesie 2 439 645,25 zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 370 685,00 zł.