Gmina Osiek Jasielski

PN-EN ISO 9001

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001 W URZĘDZIE GMINY OSIEK JASIELSKI

 1. Zarządzenie Wójta Gminy nr 66/09 w sprawie opracowania i wdrożenia w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim Systemu Zarządzania jakością ISO 9001 oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Pobierz PDF
 2. Zarządzenie Wójta Gminy nr 67/09 w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim.  Pobierz PDF
 3. Zarządzenie Wójta Gminy nr 26/2010 w sprawie ustanowienia Polityki Jakości w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim. Pobierz PDF
 4. POLITYKA JAKOŚCI Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim.  Pobierz PDF
 5. Zarządzenie Wójta Gminy nr 33/2010 w sprawie wdrożenia Księgi Jakości oraz procedur systemowych, operacyjnych, pisemnych i ustnych w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim.  Pobierz PDF
 6. Księga Jakości Urzędu Gminy Osiek Jasielski.  Pobierz PDF
 7. Załącznik nr 1 do Księgi Jakości Urzędu Gminy Osiek Jasielski.  Pobierz PDF
 8. Załącznik nr 2 do Księgi Jakości Urzędu Gminy Osiek Jasielski.  Pobierz PDF
 9. Załącznik nr 3 do Księgi Jakości Urzędu Gminy Osiek Jasielski.  Pobierz PDF
 10. Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami.  Pobierz PDF
 11. Załącznik nr 1 Wzór układu graficznego stron dokumentów.  Pobierz PDF
 12. Załącznik nr 2 Wzór strony tytułowej procedur.  Pobierz PDF
 13. Załącznik nr 3 Instrukcja tworzenia schematu postępowania.  Pobierz PDF
 14. Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących.  Pobierz PDF
 15. Załącznik nr 1 numeracja komórek organziacyjnych.  Pobierz PDF
 16. Załącznik nr 2 grafik planu auditów wewnętrznych.  Pobierz PDF
 17. Załącznik nr 3 Program auditów wewnętrznych.  Pobierz PDF
 18. Załącznik nr 4 Karta auditu wewnętrznego.  Pobierz PDF
 19. Załącznik nr 5 Lista pytań kontrolnych.  Pobierz PDF
 20. Załącznik nr 6 Karta działań korygujących.  Pobierz PDF
 21. Procedura nadzoru nad produktem niezgodnym.  Pobierz PDF
 22. Załącznik nr 1 Raport niezgodności.  Pobierz PDF
 23. Załącznik nr 2 Wzór rejestru produktów niezgodnych(RPN).  Pobierz PDF
 24. Procedura działań zapobiegawczych.  Pobierz PDF
 25. Załącznik nr 1 Karta działań zapobiegawczych.  Pobierz PDF