Gmina Osiek Jasielski

Informacje o projekcie "Parasolowym"

Przykład. baner na ste. www termomoder. parasolki

Projekt

„Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Projekt "parasolowy" dotyczy budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Brzyska, Dębowiec, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Skołyszyn oraz Tarnowiec.

W ramach projektu planowane jest wykonanie łącznie 1112 instalacji w tym:
- 628 instalacji kolektorów słonecznych z 2 lub 3 kolektorami i zasobnikami odpowiednio: 300, 350
i 500 l (w zależności od ilości mieszkańców),
- 475 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3 do 5 kW
- 5 instalacji powietrznych pomp ciepła do c.w.u.,
- 4 instalacje kotłów na biomasę,

Koszty realizacji projektu

Całkowita wartość projektu                             - 15,4 mln zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne                 - 14,2 mln zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego                    -  9,9 mln zł

Celem projektu jest m.in. zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii
w gospodarstwach domowych

Zakres realizowany w gminie

GMINA OSIEK JASIELSKI

W ramach projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na budynkach mieszkalnych, na terenie gminy Osiek Jasielski wybudowanych zastanie:

-  99 instalacji kolektorów słonecznych  z 2 lub 3 kolektorami i zasobnikami odpowiednio: 300, 350
i 500 l (w zależności od ilości mieszkańców)

-  41 instalacji fotowoltaicznych  o mocy od 3 do 4 kW

- 2 instalacje powietrznych  pomp ciepła do c.w.u.