Gmina Osiek Jasielski

IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP i MDP - relacja

30 sierpnia 2015r r. odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Impreza odbyła się na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osieku Jasielskim po raz drugi. Głównym organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przy współudziale Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz Gmina Osiek Jasielski. Patronat nad zawodami objęła Senator RP Alicja Zając oraz Poseł na Sejm Bogdan Rzońca, Marszałek Województwa Podkarpackiego i Starostwo Powiatowe. Na zawody przybyli także wójtowie gmin z których drużyny reprezentowały się w zawodach. Gościnnie przybyła także delegacja zawodowej straży pożarnej z Truskawca na Ukrainie. Na płytę stadionu uroczystą kolumnę drużyn wprowadził druh Adam Durał – Komendant Gminny OSP w Nowym Żmigrodzie. Rozpoczęcie zawodów poprzedził hymn Związku i wciągniecie flagi związkowej na maszt.

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz, jako gospodarz i współorganizator zawodów, przywitał wszystkich przybyłych gości, parlamentarzystów i samorządowców, organizatorów i reprezentację drużyn z ich opiekunami. Wyraził radość, że powiatowe zawody sportowo - pożarnicze odbywają się już po raz drugi na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim. Podkreślił znaczenie takich zawodów, które nie tylko pokazują sprawność fizyczną strażaków ochotników, ale przede wszystkim ich przygotowanie do niesienia pomocy innym, a także doskonalenie sprawności operacyjnej. Podkreśił ich ważność, życzył druhom powodzenia oraz zdrowej i bezpiecznej rywalizacji, która sprzyja doskonaleniu umiejętności nie tylko obsługi sprzętu pożarniczego, ale także poszerza wiedzę w tym zakresie.

 

Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP jest w szczególności:

• mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,

• ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,

• popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

• przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

Czytaj więcej: IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP i MDP - relacja

Dzień Seniora w Mrukowej

23 sierpnia 2015 r. w sali Domu Ludowego w Mrukowej odbył się ,,Dzień Seniora ''. Spotkanie zorganizowane zostało dzięki zaangażowaniu tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich, Wójta Gminy Osiek Jasielski oraz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Akacja.

W uroczystym spotkaniu wzięli udział Seniorzy oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Mariusz Pykosz, Sekretarz Gminy Sylwia Twardzik, Przewodniczący Rady Gminy Daniel Socha, Radna Gminy Danuta Czajkowska, Sołtys miejscowości Mrukowa Marian Bors, Prezes Stowarzyszenia Marta Łaba oraz przedstawiciele OSP i Wspólnoty Rolno-Leśnej w Mrukowej. Uroczystość rozpoczęła Cecylia Nadymus – Przewodnicząca KGW w Mrukowej, która przywitała uczestników spotkania i złożyła wszystkim Seniorom życzenia. Następnie głos zabrał gospodarz gminy – Mariusz Pykosz, który podziękował Seniorom za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia i podkreślił, iż obchodzenie takich uroczystości jest wyrazem szacunku dla najstarszych mieszkańców naszej małej ojczyzny. Nie zabrakło również pięknych życzeń, do których dołączył się Przewodniczący Rady Gminy.

Najstarszej spośród obecnych na uroczystości Seniorce Stefanii Mastaj oraz najstarszemu Seniorowi Mrukowej Bronisławowi Socha wręczono symboliczne upominki i odśpiewano gromkie sto lat. Spotkanie to było okazją do oderwania się od codziennych obowiązków oraz do wspólnych wspomnień i wesołej zabawy.        

Czytaj więcej: Dzień Seniora w Mrukowej