Gmina Osiek Jasielski

Informacja dla mieszkańców Gminy Osiek Jasielski

Drodzy mieszkańcy Gminy Osiek Jasielski

Samorząd naszej gminy wraz z wszystkimi gminami powiatu jasielskiego i samorządem powiatowym bierze udział w badaniu opinii mieszkańców o świadczonych usługach takich jak: edukacja, opieka zdrowotna, kultura, komunikacja oraz usługi komunalne i zaopatrzenie w energię.

Zachęcamy Państwa do wyrażenia swojej opinii w anonimowym wywiadzie telefonicznym prowadzonym przez ankieterów firmy badawczej BSS Obserwator. Uwagi i wnioski posłużą władzom samorządowym do stworzenia strategii rozwoju usług publicznych w naszym powiecie na lata 2014 – 2020.

 

Więcej informacji na stronie www.strefajaslo.pl