Gmina Osiek Jasielski

Nagrody Wójta dla najlepszych uczniów szkół Gminy Osiek Jasielski

Nagrody Wójta dla najlepszych uczniów szkół Gminy Osiek Jasielski

 

Koniec roku szkolnego to czas podsumowania dziesięciomiesięcznej nauki. Ważnym certyfikatem dla każdego ucznia jest świadectwo ukończenia kolejnej klasy, a dla ósmoklasistów szkoły. Podstawowym miernikiem osiągnięć jest średnia ocen otrzymanych na koniec drugiego semestru nauki.

Wójt Gminy Osiek Jasielski, Andrzej Stachurski podobnie jak w zeszłym roku postanowił nagrodzić najlepszych uczniów z klas IV – VIII. Takie oddziały są w trzech szkołach: Zespole Szkół Integracyjnych w Osieku Jasielskim, Zespole Szkół w Zawadce Osieckiej i w Zespole Szkół Integracyjnych w Samoklęskach. Pomimo trudnego czasu zdalnej nauki, który młodym ludziom na pewno nie ułatwia przyswajania wiedzy, aż 36 uczniów otrzymało od Wójta nagrody za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

„Bardzo się cieszę, że dzieci i młodzież uczące się w naszych gminnych szkołach stawiają na zdobywanie wiedzy. W sytuacji pandemii koronawirusa, kiedy utrudniony jest kontakt z rówieśnikami, a lekcje prowadzone są zdalnie, potrzeba dużej samodyscypliny i motywacji, żeby zmobilizować się do nauki. Część nagrodzonych poza wysokimi wynikami w nauce jest laureatami ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, są osoby które mają osiągnięcia w dziedzinie muzyki, plastyki. To świadczy o tym, że chcą pogłębiać wiedzę, rozwijać swoje zdolności ponad podstawowy program szkolny. Z dużą radością nagradzam tych młodych ludzi, jednocześnie dziękując nauczycielom i rodzicom za ich wkład pracy i pomoc, bez której takich efektów by nie było. Gratuluję wszystkim uczniom, bo mam świadomość, że średnia na szkolnym świadectwie to nie wszystko. Każdy, niezależnie od wyników jest wyjątkowy i odnosi sukcesy w codziennej nauce, rozwijaniu pasji, życzliwości dla drugiego człowieka” – mówi Andrzej Stachurski, Wójt Gminy Osiek Jasielski.

 

Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom i życzymy odpoczynku od nauki i wspaniałych, bezpiecznych wakacji.