Gmina Osiek Jasielski

INFORMACJA - Umowy i pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje, że z dniem 1 lipca 2013 roku zmianie ulegają zasady zawierania umów i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy mają możliwość wyboru prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych w sposób selektywny (segregacja :szkło, plastik, złom, makulatura, pozostałe) lub nieselektywny (odpady zmieszane)

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Osiek Jasielski zobowiązany był do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 30 kwietnia 2013r. Konsekwencją nie złożenia deklaracji może być nałożenie kary na właściciela nieruchomości. W związku z tym osoby, które nie wywiązały się z tego obowiązku proszone są o niezwłoczne dostarczenie deklaracji do Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Osiek Jasielski opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania zgodnie z opłatą wskazaną w deklaracji.
Terminy płatności:
- za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września 2013 r.,
- za miesiąc październik, listopad, grudzień do 15 listopada 2013 r.,
- za miesiąc styczeń, luty, marzec do 15 marca 2014 r.,
- za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja 2014 r..