Gmina Osiek Jasielski

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy

Przedstawiamy  temat publikacji pn. „Osobisty plan awaryjny”, która została opracowana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. Poradnik zawiera praktyczne wskazówki dla osób zagrożonych przemocą
i użyteczne dane teleadresowe. Informuje, w jaki sposób osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Pliki informacyjne w załączeniu.

Poradnik jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: PORADNIK

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Plan awaryjny
  2. Plan awaryjny