Gmina Osiek Jasielski

Samorząd Gminy Osiek Jasielski wspierają Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Przedstawiciele samorządu Gminy Osiek Jasielski (Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Radni oraz Sołtysi) udzielili wsparcia finansowego dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w związku z pandemią koronawirusa COVID-19. Zebrane środki (w kwocie 7350 zł) przekazane zostały Szpitalowi na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. W tej trudnej i niecodziennej dla wszystkich sytuacji serdecznie dziękujemy personelowi medycznemu oraz wszystkim pracownikom Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za niesienie pomocy!