Gmina Osiek Jasielski

Oddanie mostów w Pielgrzymce

W dniu 4 grudnia 2019 r. na drodze wojewódzkiej Nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w miejscowości Pielgrzymka odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania mostów na potokach Kłopotnica i Pachniączka. Budowa i przebudowa mostów wyniosła 6 189 970,36 zł z czego 2 786 851 zł stanowiło dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej. Inwestycja stanowi modernizacje ciągu komunikacyjnego łączącego województwo podkarpackie z małopolskim, co przyczynia się do usprawnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. Specjalna konstrukcja mostów ma umożliwić swobodny przepływ wód podczas wezbrań potoków. W uroczystym oddaniu mostów uczestniczył również Wójt Gminy Osiek Jasielski – Andrzej Stachurski, który w swojej  wypowiedzi stwierdził, iż niniejsza inwestycja jest zachętą do dalszych działań polegających na remoncie drogi wojewódzkiej wraz z budową chodników dla pieszych wzdłuż drogi, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy.