Gmina Osiek Jasielski

Święto Chleba 2019

“Jak chlebem powszednim
dzielmy się w zgodzie
tak dobrymi słowami
dzielmy się na co dzień.

                Chleb ma moc niebywałą
                więc chylmy przed nim czoła
                On usta krzyczące zamknąć może
                I serce otworzyć zdoła
”.

Dnia 21 września br. w  Gminie Osiek Jasielski  odbyła się cykliczna uroczystość pod nazwą: ,,Święto Chleba’’ pod patronatem Wójta Gminy Andrzeja Stachurskiego, która w tym roku odbyła się w Zawadce Osieckiej. Coroczne święto jest wyrazem szacunku do Chleba, będącego  symbolem ciężkiej pracy rolnika, podkreśla wartość chleba,  podstawy naszego życia oraz szacunku do pracy każdego człowieka. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. dziękczynną w Kościele Parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego na której poświęcone zostały bochny chleba przyniesione przez przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z całej gminy. Delegacje poszczególnych sołectw i zaproszonych  gości prowadziła kapela ludowa ,,Pogórzanie’’ . Mszy św. przewodniczyli: Ks. Proboszcz – Dziekan Henryk Wilk, Ks. Proboszcz Bogusław Kellner. Ks. Proboszcz Bogdan Hahn, podkreślając w kazaniu  polskie obyczaje  zakorzenione   w tradycji   i duchowości naszego narodu. Po mszy świętej pochód udał się do Domu Ludowego gdzie gości powitała Przewodnicząca tamtejszego KGW Anna Żurkiewicz oraz Wójt Gminy Andrzej Stachurski, który w swoim przemówieniu wyraził słowa wdzięczności za kultywowanie tradycji, słowa najwyższego  uznania, szacunku  oraz podziękowania za ten wspaniały owoc ciężkiej i nie jednokrotnie mozolnej pracy  zarówno rolników jak i organizacji społecznych działających na rzecz gminy, życząc wszystkim  pomyślności, zdrowia oraz  błogosławieństwa Bożego. Głos zabrała również  Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Monika Mroczka przedstawiając  działalność organizacji, zrealizowane projekty społeczne i kulturalno-edukacyjne, realizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Urzędem Gminy. Część artystyczną związaną z obrzędem dożynkowym przedstawili uczniowie z Zespołu Szkół Podstawowych im. Marii Konopnickiej w Zawadce Osieckiej pod kierunkiem Pań nauczycielek: Beaty Gumiennej, Stanisławy Opałki oraz  Anetty Rachfalskiej. W uroczystości uczestniczyli  zaproszeni goście: Senator RP Alicja Zając, Starosta Powiatu Jasielskiego Adam Pawluś, Radni Rady Powiatu Jasielskiego: Ryszard Lisowski i Irena Baciak, Przewodnicząca Regionalnej Rady KGW Irena Soboń, Maria Kozłecka Prezes  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury Ludowej i Ziemi Jasielskiej, pracownik Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Maria Mroczka, Prezes Związku Kółek Rolniczych Roman Piłat, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim Antoni Marchewka. Prezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Akacja Marta Łaba, Radni Gminy Osiek Jasielski  oraz Sołtysi. Uroczystość  zakończyła się wspólną biesiadą  przy muzyce zespołu ,,Remix’’. Coroczne spotkania z tradycją są wyrazem wdzięczności, hołdu i kultywowania ważnej tradycji podziękowania za zebrane plony i szczęśliwy przebieg żniw.