Gmina Osiek Jasielski

Informacja o dotacji na usuwanie azbestu

Informacja

     Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje, że gmina wystąpiła z wnioskiem o dotację na usunięcie odpadów zawierających azbest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.    

        Wobec powyższego zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski  do tutejszego  urzędu na odbiór i  usunięcie zdeponowanych na posesji odpadów zawierających azbest (eternit falisty lub płaski ).

        Realizacja wniosków uzależniona będzie od otrzymanej dotacji.