Gmina Osiek Jasielski

Gminne Święto Strażaka

11 maja na Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Osieku Jasielskim  odbyła się uroczystość - Gminne Święto Strażaka połączone z Piknikiem majowym, którego organizatorem był Wójt Gminy Andrzej Stachurski oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osieku Jasielskim.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele pod wezwaniem  Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim.  Po  uroczystej mszy świętej Poczty Sztandarowe OSP  przemaszerowały na  plac Ośrodka Sportu i Rekreacji gdzie odbył się uroczysty apel. 
W apelu uczestniczyli zaproszeni goście: komendant powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. Marek Górniak,  starosta jasielski Adam Pawluś, w imieniu  Posła na Sejm  RP Bogdana Rzońcy, małżonka Anna Rzońca, sekretarz gminy Rafał Zając, skarbnik gminy Wioletta Mikołajczyk, dyrektor Banku Spółdzielczego Marek Stój, proboszcz parafii Załęże Józef Pańczuk, proboszcz parafii Osiek Jasielski Bogusław Kellner,   Radni Gminy,  Sołtysi poszczególnych sołectw oraz przewodniczące KGW z terenu gminy. Wójt Gminy w swoim przemówieniu wyraził uznanie dla działalności społecznej jaką jest świadczenie pomocy na rzecz lokalnej społeczności, podkreślając znaczenie pomocy jaką niosą  strażacy  w przypadku zagrożeń niesionych przez pożary oraz klęski żywiołowe. Podziękował
za profesjonalizm  i poświecenie z jakim niosą pomoc innym.- ,,Bycie strażakiem to niezwykłe wyzwanie i zaszczyt, ale przede wszystkim bezinteresowna służba’’.  Wójt Gminy w imieniu własnym
i Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wyraził słowa wdzięczności za współpracę i życzliwe wsparcie okazywane jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Osiek Jasielski wręczając  pamiątkowe statuetki, Panu Bogdanowi Rzońcy, Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Panu Adamowi Pawlusiowi, Staroście Jasielskiemu, oraz Panu Markowi Górniakowi, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.   

Po apelu, wszyscy uczestnicy uroczystości mieli okazję skosztować „strażackiej grochówki” oraz dań regionalnych przygotowanych  przez Panie z KGW z trenu gminy.  Gościnnie swój program artystyczny przedstawił  kabaret ,, I To i Owo’’ Zarzecza. Organizatorzy zadbali także o atrakcje dla dzieci takie jak: pokazy strażackie, dmuchane zjeżdżalnie, popcorn i wiele innych. Po oficjalnej uroczystości uczestnicy wzięli udział we wspólnej biesiadzie z zespołem DUET SOL-TON.