Gmina Osiek Jasielski

Informacja

Wójt Gminy Osiek Jasielski działając w oparciu o art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.),  informuje, że podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osiek Jasielski – przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Wykaz umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim, na stronie internetowej (www.osiekjasielski.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.osiekjasielski.biuletyn.net).

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik do informacji