Gmina Osiek Jasielski

Ćwiczenia Obrony Cywilnej

 

Zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania, na podstawie Zarządzenia Nr 64/2018 Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia  30.07.2018 r., w dniach 6 - 7 września 2018 r.  zostanie przeprowadzone gminne ćwiczenie zgrywające obrony cywilnej na temat: „ Realizacja zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej”.

Jednym z elementów ćwiczeń, w dniu 6 września 2018 roku pomiędzy godziną 9.00 a 15.00, będzie przeprowadzenie głośnej próby syren alarmowych w miejscowości Osiek Jasielski, polegającej na wyemitowaniu akustycznych sygnałów alarmowych – „ogłoszenie alarmu” i „odwołanie alarmu”.

Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem żadnego zagrożenia. Sygnały alarmowe uruchomione będą przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. W związku z próbą alarmową nie należy podejmować żadnych działań.

Wójt Gminy Osiek Jasielski - Szef Obrony Cywilnej Gminy – Mariusz Pykosz

sygnaly alarmowe

oc